کنکاش در لابه‌لای خبرها و تحولات پرشتاب روزمره، ما را مدام با متغیر ویژگی‌های جامعهٔ ایران مواجه می‌کند. این متغیر، سال به سال به‌جانب رونمایی از ویژگیِ جدید میل نموده است. و این ویژگی چیزی جز میل به هر چه سیاسی‌تر شدن دامنهٔ مطالبات از حاکمیت نیست.
در تمام ساختارهای غیردمکراتیک و به‌طور خاص ساختارهای تمامیت‌خواه، جهت‌گیریهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از جانب صنفی بودن به سوی سیاسی شدن میل می‌کنند. این جهت‌گیری آن‌قدر قانونمند روی می‌دهد و محقق می‌شود که در مسیر تثبیت خود، به یک نظریهٔ جامعه‌شناسی بالغ شده است که می‌گوید «در هر جامعه‌یی که آزادی نیست، همه‌چیز سیاسی می‌شود».
 
ایران امروز در زیر سلطهٔ نظام ملایان، هیچ پدیده و موضوع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در خود ندارد که رنگ و بوی سیاسی نگرفته باشد. تمامیت‌خواهیِ سیاسی با تمامیت‌خواریِ اقتصادیِ دیکتاتوریِ ولایت فقیه، کاری با تمامیت عناصر در بر گیرندهٔ جامعهٔ ایران کرده است که آب و نان و حفظ جان، سیاسی‌ترین پدیده‌ها و موضوعات روزمرهٔ ایران‌زمین شده‌اند.
متغیرهایی که مدام ویژگیِ جامعهٔ ایران را متحول کرده و به جانب حتی سیاسی شدن ناگزیر سوق می‌دهند، خودشان چنین ویژگی‌هایی دارند که به آنها اشاره شد.
 
در تجمع بزرگ و سراسری روز ۱۱اردیبهشت معلمان و فرهنگیان ایران، دست‌نوشته‌یی به تعداد زیاد بر دستان معلمان و فرهنگیان دیده می‌شد و در شبکه‌های مجازی هم انعکاس بسیار داشت: «آزادی را بیاموز! این است کلاس امروز».
فعل امر «بیاموز»، نقش ایهام [یا چند معنایی] دارد؛ می‌تواند هم خطاب به دانش‌آموزان باشد، هم خطاب به معلمان‌شان. در هر دو معنای متصور، گویای رسیدن به یک ویژگی در مطالبات است. گویای بالا رفتن از پله خواسته صنفی به خواسته ناگزیر سیاسی است. چرا باید آموختن «آزادی» مفهوم سیاسی داشته باشد؟ علت یا پاسخ روشن است؛ آزادی در مأمن‌گاه خودش که تجلی رهایی و اختیار و مسؤلیت‌شناسی انسان باشد، نیست. حریف یا مانع، استبداد و خودکامگی است. از این رو، آزادی همواره برای تأمین معرفت و فرهنگ و تعالی انسان اجتماعی، در نبرد و تکاپو برای برهم زدن تعادل‌قوا علیه طبقهٔ حاکم خودکامه و تمامیت‌خواه است. چنین است ویژگیِ برجسته و بالفعل جامعهٔ ایران.
 
واقعیت برجسته در موقعیت کنونی جامعهٔ ایران این است که اقشار اجتماعی و صنفی، در گذار شتابان از تمامیت نظام ملایان هستند. واقعیت این است که علت تمام مشکلات صنفی و معیشتی و ناهنجاریهای مفرط اجتماعی در سرکوب مداوم آزادی از جانب دیکتاتوری مسلط است. حالا همه دارند از تجربه‌های مطالبات صنفی، به گردونه‌ٔ آزادیخواهی یعنی به راه نجات ایران می‌رسند. سری به سری اقشار اجتماعی تجربه کرده‌اند که قدم به قدم عقب نشستن از خواسته‌ها و سنگ تحمل بر تن رنجور خویش بردن، فقط و فقط حاکمیت مسلط تمامیت‌خواه آخوندی را حریص‌تر و متجاوزتر می‌کند. یکی از معلمان بهترین تشبیه را در وصف چنین تجربه‌یی بیان کرد: «ما مدام داریم آرزوهای‌مان، توقعمان و خواسته‌هایمان دربارهٔ زندگی را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کنیم. در حالی که باید برویم سراغ این حاکمیت».
 
وقتی جامعهٔ‌ی دادخواه معیشت برای زنده ماندن می‌شود، وقتی جامعهٔ‌ی دادخواه علوم و فرهنگ برای کودکان می‌شود، معلوم است که فاصلهٔ طبقاتی، پتکی می‌گردد که لحظهٔ فرود آن بر فرق نظام ولایت فقیه، هر روز نزدیک‌تر می‌شود. این پتک، همان ویژگیِ برجستهٔ جامعهٔ کنونی ایران است؛ کلاس درسی است که جامعه پله به پله طی چهار دهه تجربه‌آموزش بوده است. حالا جامعهٔ ایران راه نجات را از میان تمام مطالبات صنفی و اجتماعی و فرهنگی، در بلوغ مطالبهٔ سیاسی با بیرق و پرچم «آزادی» یافته است. این، ویژگیِ برجستهٔ جامعهٔ فعلی ایران ـ با حفظ تنوع مطالباتش ـ در برابر حاکمیت منزوی و طرد شدهٔ ولایت فقیهی است. این ویژگی را باید کانون شناخت متغیرهای اثرپذیر از آن در دامنهٔ گستردهٔ مطالبات اقشار اجتماعی در نیل به جانب نفی تمامیت طبقهٔ سیاسی و ایدئولوژیک حاکم دانست. 

طلایه‌های قیامی دیگر در خشم ارتش گرسنگان

با ورود نظام ولایت فقیه به فاز سرنگونی، سلسلهٔ از قیامهای آتشین در تقدیر است و…

پیش‌لرزه‌های قیام و هشدارهای ترس‌خورده

نگاهی به داده‌های سیاسی ـ اجتماعی، بیانگر آن است که خامنه‌ای و دولت سوگلی او در…

گرانی، «جرقه بر انبار باروت»

یکی از وعده‌های آخوند جلاد ساختن مسکن برای مردم بود، اما این وعده هم مانند سایر…

گرانی؛ قیام در تقدیر

بعدازظهر ۱۶اردیبهشت، تلویزیون خامنه‌ای زیرنویس معمول خود را قطع کرد و خبر داد که مخبر، برای…

ایران؛ کلاس امروز، درس آزادی

کنکاش در لابه‌لای خبرها و تحولات پرشتاب روزمره، ما را مدام با متغیر ویژگی‌های جامعهٔ ایران…

کارگران ایران در آستانهٔ روز جهانی کارگر

آغاز حرکت‌های اعتراضی کارگران و خیزش‌های سراسری معلمان، بازنشستگان و دانشجویان در روزهای اول سال جدید…

۴۳سال وفاداری به استراتژی براندازی

بعد از احمد علم‌الهدی که گفت دشمن تا حلق ما آمده، اکنون دیگر دایناسورهای عمامه‌دار نیز…

شرایط انفجاری جامعه و عاملان وضع موجود

شرایط انفجاری جامعه و بازتاب آن در درون حاکمیت به‌وحشت از انفجار در تقدیر و تشدید…

«واقع‌گرایی» در موقعیت کنونیِ ایران

تعارض ماهوی و تاریخیِ نظام ولایت فقیه و دنباله‌های حوزوی و سنتی آن با تکامل اجتماعی…

«براندازی» و رهیافت تاریخی‌اش در جامعه ایران!

روزگاری سخن گفتن از مقابله با مهیب‌ترین نوع استبداد دینی، موسوم به «جمهوری اسلامی»! و به…

بحران انقلابی در جامعه و نگرانی از سرنگونی

خامنه‌ای در سخنان روز ۲۳فروردین۱۴۰۱ در صحبت با سران حکومتش آنها و مردم را دعوت به…

«براندازی» هراس اول و آخر نظام عمامه‌داران

در سالگرد ۱۲فروردین، ، شاهد واکنش‌های متفاوتی از سوی سردمداران حکومت و عمامه‌داران ریز و درشت…

مادران قرن را ورق می‌زنند

قرنی ورق می‌خورد و مادران به نوروزها گل می‌دهند. گلدانها در پی دستان مادران به صف…

ایران، آتشفشانی ناآرام

در جمعبندی قیام‌ها و خیزش‌های سال۱۴۰۰ خاطر‌نشان کردیم که جامعهٔ ایران یک جامعهٔ انفجاری و مترصد…

طلایه‌های قیامی دیگر در خشم ارتش گرسنگان

با ورود نظام ولایت فقیه به فاز سرنگونی، سلسلهٔ از قیامهای آتشین در تقدیر است و…

دروغهای رئیسی جلاد و واقعیت سفره‌های خالی

در هراس از خروش و خیزش فزایندهٔ مردم در شهرهای مختلف و گسترش آن به سایر…

پاسخ کوبندهٔ مردم به‌رئیسی جلاد

آخوند رئیسی دوشنبه شب ۱۹اردیبهشت در صحنهٔ تلویزیون ظاهر شد و ضمن عادی جلوه دادن قطار…

نان گران شد - م. شوق

نان گران شد نانوایی بسته است سفره‌ها از بی‌نوایی خسته است من ولی از هم‌صدایی می‌سرایم…

ارتزاق تمساح ولایت فقیه از گروگانگیری و تروریسم

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در تاریخ ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱ در خبری به‌نقل از وزارت بدنام اطلاع داد…

قتل‌عام با گرسنگی، پاسخ چیست؟

در امتداد گرانی صد تا چهارصد درصدی کالاها و گرانی نان این روزها شاهد سلسله‌ای از…

بازی با گرانی، بازی با آتش

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) میزان افزایش قیمت شماری از اقلام اساسی مورد نیاز مردم بر اثر…

رخداد ـ آنتورپ؛ سرنوشت ذلت‌بار یک مزدور!

https://youtu.be/P9_u3nMtcqwپاسخ دادگاه استیناف به ۳مزدور نفوذی تماشایی‌ست. دادگاه با افزایش حکم و جریمه، حساب مزدوران را…

دشمنی دیرینه و خونین خامنه‌ای با کارگران – عباس داوری

روز ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۱، خامنه‌ای در دیداری با کارگران دست‌چین‌شده کینهٔ دیرینهٔ خود نسبت به طبقهٔ کارگر…

دجالیت سخیف خامنه‌ای برای مهار قیام کارگران

به نظر می‌رسد که حق‌طلبی کارگران و بازنشستگان و معلمان و سایر اقشار، «عمود خیمه نظام»…

قتل‌عام با گرسنگی - قیام گرسنگان

۹ماه پیش خامنه‌ای هنگام منصوب کردن رئیسی جلاد بر مستند ریاست‌جمهوری او را شاخص «مردم‌سالاری» نامید.…

کرهٔ زهرآلود از آب گل‌آلود!

ابهام بر سفره‌های مردم سایه افکنده و خانواده‌ها نمی‌دانند نانی را که امروز می‌خورند، فردا هم…

دادگاه آنتورپ، ایران؛ آه... اگر قانون...

رأی دادگاه آنتورپ بلژیک در روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ هر ایرانیِ پویندهٔ آزادی، دموکراسی و قانون را…

خامنه‌ای و رئیسی در تزلزل و هراس!

این روزها بحث «نان» مهمترین مبحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران است. خامنه‌ای در…

خامنه‌ای؛ وحشت از شورش کارگران!

https://youtu.be/iBVEHMha4TAروز کارگر، خامنه‌ای خفقان گرفت و مزدورانش به جان کارگران افتادند اما یک هفته بعد، بی‌مقدمه…

آیا تورم هم موهبت است؟. برای چه کسی؟!

هنوز یک سال از گماشته شدن آخوند رئیسی جلاد به منصب ریاست‌جمهوری توسط خامنه‌ای نگذشته، که…

حکم دادگاه و حکم تاریخ

رژیم آخوندی هنوز از ضربه دادگاه سوئد و درخواست اشد مجازات برای دژخیم قتل‌عام به‌خود می‌پیچید…

قدرت «نان» و قطع ارتزاق از دجالیت

در دنیای سیاست و ایدئولوژی‌ها و مناسبات اجتماعیِ منتج از آن‌ها، شناخت ماهیتها و تمیز دادن…

حکم دادگاه استیناف بلژیک؛ پیام‌ها و پیامدها

روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ یکی از روزهای به‌یادماندنی برای مقاومت ایران خواهد بود. در این روز تاریخی،…

خامنه‌ای؛ مصادره آخرین لقمه‌های مردم!

https://youtu.be/AgxrDl_rP-4خامنه‌ای با برداشتن یارانه آرد، آخرین لقمه‌های مردم را ربود و گفت تقصیر قاچاقچیان و جنگ…