در حیطهٔ منطق، اصطلاح یا عبارتی هست که به آن «فوق متناقض» گفته می‌شود. هنگام که تناقض در رابطه با امری یا موضوعی متراکم شده و سپس حد می‌گذراند، به مرحله «فوق متناقض» می‌رسد. ویژگی این مرحله این است که فاعل حامل تناقض، نسبت به امر یا موضوع واقع، بی‌تفاوت و خنثی می‌شود. نتیجهٔ آن، رها شدن یا رها کردن اصل موضوع، فارغ از آثار آن است. پیداشت که در چنین مرحله‌یی، امر یا تضاد، به‌حال خود رها شده و سیر تراکم به جانب تخریب راه می‌برد.
بحرانهای اقتصادی و سیاسی نیز وقتی پاسخ نمی‌گیرند، متراکم شده و حد می‌گذرانند و روند شتاب‌گیری‌شان به سوی رها شدن از تراکم سیر می‌کند. در واقع بحرانها به جانب انباشته شدن، به‌مثابه تراکم در یک انبار انفجاری شتاب می‌گیرند؛ یعنی لاعلاج می‌شوند.
 
اقتصاد تماماً سیاسی شدهٔ ایران تحت هدایت رژیم ملایان به مرحله «فوق متناقض» رسیده است. یعنی تراکم سال به سال بحرانها ـ و در این دوران هفته به هفته ـ هیچ راه‌حلی جز انفجار در انبار آن ندارد.
مرحله‌یی که در چنین موقعیت و مختصاتی رابطهٔ بین جامعه با حاکمیت آخوندی را تعریف می‌کند، کیفرخواست اجتماعی علیه بربریت در حقوق سیاسی و توحش اقتصادی است.
 
تراکم بحرانهای سیاسی و اقتصادی در نظام ولایت فقیه که این روزها بر سر سفرهٔ مردم ایران، گلوی «نان» را می‌فشارند، فی‌البداهه و خلق‌الساعه نبوده‌اند. این بحرانها قدمتی به‌اندازه «گسترش نفوذ دولت در چهار دهه گذشته» دارند که اکنون بازخورد سیل‌وارشان به درون حاکمیت سرازیر شده است:
«مقامات مسؤل از آسیب‌های اجتماعی آگاهی کافی دارند اما راه‌کار آنها این است که از موقعیت فقیر شدن کشور به نفع خود بهره ببرند. فقیر شدن مردم یک موهبت الهی برای دست‌اندرکاران دولتی است. افرادی که بر مسند قدرت هستند نیز همانهایی هستند که کشور را به گروگان گرفته‌اند» (روزنامه حکومتی جهان صنعت، ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۱).
 
این بحرانها با آزادی‌کشی از جانب خمینی شروع شدند. آزادی‌کشی، محصول تمامیت‌خواهیِ سیاسی و انحصارطلبیِ ایدئولوژیک با ماهیتی قرون‌وسطایی بوده است که آثار تخریب بهمن‌وار آن در طول زمان، به سال۱۴۰۱ رسیده و بر سر اولیه‌ترین مادهٔ غذایی هر خانواده آوار شده است.
تراکم تناقضات حتی در درون رژیم ـ که رسانه‌ها و کارشناسان نظام تلاش می‌کنند با ماله‌کشی آن‌ها، رژیم را نجات دهند ـ به‌جایی رسیده است که اعتراف می‌کنند «فقر» یک «سیاست» برای اعمال و استوار نگاه داشتن حاکمیت است:
«فقیر کردن مردم، سیاسی کردن فقر و گسترش حوزه نفوذ دولت است که در چهار دهه گذشته دنبال شده است. همزمان با این وضعیت نیز فقر گسترش پیدا کرده و گرفتاریهای روزانه مردم بیشتر شده تا دیگر فرصتی برای آموزش و مطالعه و انتقاد از عملکرد دولت برایشان باقی نماند» (همان).
 
کیفرخواست اجتماعی که مدعی‌العموم آن تک‌تک مردم ایران همراه با خواروبار اولیهٔ احتیاجات‌شان هستند، بازگشت‌ناپذیریِ بحران و بی‌پاسخ ماندن «حاکمان» آخوندی را جلو پایشان گذاشته‌اند. این نشانهٔ این اصل و قانونمندی است که «وقتی بحرانهای اجتماعی، حد می‌گذرانند، دیگر حاکمان هیچ راهی به جلو و جوابی برای بحرانها ندارند؛ حتی اگر بخواهند».
 
در چنین وضعیتی، همهٔ موضوعات سیاسی و اقتصادی هم‌چون کلاف سردرگم‌اند. واضعان سیاست و اقتصاد، خودشان نقش اول را در تجویز و تشدید بحران دارند. همین رسانهٔ حکومتی اشاره می‌کند که «گرانی، هدایت شده است» و کلاف سردرگم «ارز ترجیحی» چنین گردش کاری در درون حاکمیت دارد[البته رسانه‌های حکومتی به‌سیاق ثابت، هرگز منشأ این فساد را که در بیت خامنه‌ای و نهادهای وابسته به آن است، نشانی نمی‌دهند]:
«دولت اقتصاد را به‌جای جراحی، سلاخی می‌کند... ارز ترجیحی به‌جای آن‌که راهی برای کنترل گرانی و مدیریت بازار ارز باشد، به ابزاری برای گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شد تا از طریق آن رانت‌های کلانی برای خود و نهادهای وابسته به خود تدارک ببینند. آمارها و شواهد نیز نشان از رانت‌های چند میلیاردی از زمان تخصیص این ارز دارد».
 
دولت سوگلی خامنه‌ای هم که قرار بود منجی اقتصاد و تک‌پایه‌گیِ راهگشایانهٔ نظام حزب‌اللهی باشد، تا چند وقت پیش وعده‌های پی‌درپیِ ساختن ۱میلیون مسکن را طی یک سال می‌داد، حالا از برکت مافیاهای خصولتی، به چنین مقام شامخی در حل بحرانها دست یافته است:
«ار زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، اقلام مصرفی و ضروری طی مدت یاد شده به چند برابر قیمت اولیه خود رسیده‌اند. بسیاری از گروه‌های درآمدی، توان خرید برخی اقلام از قبیل گوشت و برنج را ندارند و طبقات متوسط نیز به سمت طبقات فقیر ریزش کرده‌اند» (همان).
 
دولت سوگلی خامنه‌ای در باب «نان» ـ که محصول فناوری‌شدهٔ فساد نهادینهٔ خصولتی است ـ به پروپاگاند مزمن دجال‌صفتی و دروغ‌گوییِ رایج از صدر تا ذیل نظام روی می‌آورد تا علت گرانی نان را در ناکجاآبادی ناشناخته معرفی کند. اما خودی‌های نظام در کش‌وواکش‌های باندی، اول بر بازی‌بازی با یارانهٔ نان را که مقامات دولت رئیسی مدعی حذف نشدنش هستند، مهر ختم می‌زنند: «حذف یارانه نان حتمی است» و سپس ترفندهای مندرس و لو رفته را به رئیس دولت گماشتهٔ خامنه‌ای یادآور می‌شوند:
«ابتدا مسئولان روند تکذیب را در پیش گرفتند و رئیس سازمان برنامه از عدم هر گونه تغییر در نرخ نان خبر داد اما برخلاف تمامی این تکذیب‌ها، قیمت نان نیز رشد را تجربه خواهد کرد» (روزنامه حکومتی آرمان، ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۱).
 
بخشی از آن تناقض لبریز شده و فوق متناقض شده در سیاست و اقتصاد زیر سلطهٔ نظام ملایان، این است که اقتصاد ایران حفظ نظام و با نیروهای نیابتی رژیم تراز می‌شود و نه با احتیاجات مردم ایران. از این رو دست روی هر موضوع یا امر واقعی از خمینی تا خامنه‌ای که بگذارید، می‌رسید به منافع ملی ایران و منافع مردم در تضاد با منافع نظام آخوندی. اصل مطلب در تمام موضوعات سیاسی و اقتصادی و صنفی در ایران همین است و بس. این مطلب است که نه دیگر سال به سال، بلکه هفته به هفته به جانب تعیین‌تکلیف نهایی بین منافع ملی ایران و مردم با رژیم ولایت فقیه ـ هم از نظر داخلی و هم از منظر بین‌المللی ـ سیر شتابان گرفته است. 

ارتزاق تمساح ولایت فقیه از گروگانگیری و تروریسم

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در تاریخ ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱ در خبری به‌نقل از وزارت بدنام اطلاع داد…

قتل‌عام با گرسنگی، پاسخ چیست؟

در امتداد گرانی صد تا چهارصد درصدی کالاها و گرانی نان این روزها شاهد سلسله‌ای از…

دجالیت سخیف خامنه‌ای برای مهار قیام کارگران

به نظر می‌رسد که حق‌طلبی کارگران و بازنشستگان و معلمان و سایر اقشار، «عمود خیمه نظام»…

خامنه‌ای و رئیسی در تزلزل و هراس!

این روزها بحث «نان» مهمترین مبحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران است. خامنه‌ای در…

دولت زهوار در رفتهٔ حزب‌اللهی

علی خامنه‌ای در ۱۲مرداد ۱۴۰۰ هنگام تنفیذ ابراهیم رئیسی باد به منخرین انداخته بود و چنان…

سیر شتابان تعیین‌تکلیف داخلی و بین‌المللی با حکومت آخوندی

در حیطهٔ منطق، اصطلاح یا عبارتی هست که به آن «فوق متناقض» گفته می‌شود. هنگام که…

نظام تشنه به‌خون و رکورددار اعدام

ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه رکوردار اعدام در جهان است. طی بیش از ۴۳سالی که از…

تولید بمب‌اتم در پوش فتوای حرام بودن آن!

فتوای دجالگرانهٔ خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن تولید بمب‌اتمی، به همان میزان رسوا و بی‌اعتبار است…

مسدود کردن اینترنت با سیاست نمدنمال

شاید شما هم این خبر را در رسانه‌های حکومتی خوانده باشید که: روز جمعه دوم اردیبهشت…

ذوب شدن خانهٔ مومی دجالیت

براندازی استبداد موحش دینی، بنا به تجارب مجاهدین طی ۴۳سال مبارزه خونین و سهمگین، فقط با…

اصل بحران‌زای ولایت فقیه در آینهٔ این روزهای ایران

اگر بخواهیم موقعیت کنونی حاکمیت آخوندی را زیر ذره‌بین برده و و مؤلفه‌های آن را شناسایی…

مجلس؛ شرکای دزد و رفقای قافله

پیشینه «خانه ملت» در تاریخ معاصر ایران نگاهی گذرا به منابع معتبر تاریخ معاصر ایران، نشان…

سیاسی باش تا این‌ها را خوب ببینی!

گفتم: این همه مقاومت، زندان، شکنجه، اعدام، دربه‌دری، بی‌خانمانی، جدایی و دوری ــ که هنوز هم…

«مجلس کاریکاتوری و تزیینی»!

یکدست کردن حاکمیت توسط خامنه‌ای با گزینش اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس ارتجاع از باند…

قطب‌بندی اصلی در صحنهٔ سیاسی ایران

تشخیص قطب‌بندی اصلی در یک جامعه از مبرم‌ترین وظایف هر ایرانی است که به سرنوشت میهن…

یک سیسمونی و هزار رسوایی

ماجرای خرید سیسمونی نوزاد خانواده قالیباف در ترکیه، در مقابل صدها پرونده‌ٔ اختلاس و دزدی نجومی…

دیپلماسی انقلابی مجاهدین و جیغ‌های بنفش

تجارب خونین جنبش‌های ملی میهنمان به ما می‌آموزد که آفت اصلی یک جنبش یا انقلاب نه…

ترفندها برای منحرف کردن تضاد بین جامعه و حاکمیت

تلاش برای منحرف کردن تضاد اصلی بین جامعهٔ ایران با حاکمیت تمامیت‌خواه آخوندی، یک استراتژی از…

ایران در تیول رانت‌خواران!

رانت خواری و رانت جویی یکی از وجوه برجسته فساد نهادینه شده در اقتصاد ایران تحت…

عفو بین‌الملل؛ «در اتاق انتظار مرگ»

وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. شکنجه زندانیان سیاسی از طریق جلو…

«اوجب واجبات» به روایت جلاد۶۷

ابراهیم رئیسی به‌عنوان پیشانی‌سیاه‌ترین و بدنام‌ترین مهرهٔ دربار خامنه‌ای، مأموریتی جز حفظ حاکمیت ننگین آخوندی در…

«الگوی جذاب»! یا یک نظام در حال سرنگونی؟

خامنه‌ای در دیدار ۲۳فروردین خود با سران حکومتش با یک فقره نعل وارونه‌ زدن، مدعی شد:…

نمادهای سقوط نظام!

در دنیای انسانی نمادها کارکردهایی بحث‌ناپذیر و حتی بی‌جایگزین دارند. تک سمبل‌ها و نمادهای خاص تاریخی…

تکثیر اپیدمی بحرانها؛ بی‌کفایتی یا ساختاری و عقیدتی؟

چرا بحرانهای متورم‌شدهٔ ایران آخوندزده با وجود رفت و آمد دولتهای دست‌نشاندهٔ ولی‌فقیه و نیز نقدهای…

باز تولید دوران مغول به‌دست مافیای رژیم آخوندی

همزمان با حرف‌درمانیهای آخوند رئیسی و دولت سردرگم و ندانم کارش که نوید روزهای خوش آینده…

پدرخوانده و جولانگاه مافیا!

ظرف ماه‌های گذشته در اظهارات سردمداران و مهره‌های رژیم و مطالب رسانه‌های حکومتی، موارد زیادی از…

ماجرای مشهد؛ بار دیگر پروپاگاند پلید حکومتی

نیکولو ماکیاولی فیلسوف سیاسی ایتالیایی کتاب معروفی دارد به‌نام «شهریار». کتابی در وصف ترفندهای حکومت‌گردانی، روش‌های…

استیصال ارتجاع آزادی‌کش در اعمال اختناق اینترنتی

دنیای ایده‌آل آخوندهای برون‌جسته از دوران غارنشینی این است که گرداگرد ایران دیوار بکشند، دسترسی جامعهٔ…

شوکِ «بوچا»؛ ضرورت دگراندیشی در سیاست جهانی

ولع مماشات با جنایت، جهان ما را به گروگان می‌گیرد. چشم‌های مماشات‌گر، پلک‌هایش را بر جریان…

پیام «دست‌های از پشت بسته» و «گورهای جمعی»

اکنون جهان پس از جنگ جهانی دوم، در «بوچا»، از شهرهای کی‌یف (پایتخت اوکراین) با جلوه‌های…

جامعه‌شناسیِ آخوند‌محور آزادی‌ستیز

ناجمهوری انسان‌ستیز متکی بر ولایت‌مداری، از آغاز صدارتش بر خاک اشغال‌شدهٔ ایران، نظام و ساختاری را…

اوجب واجبات نظام اوجب واجبات مردم!

آخوند رئیسی که بعد از فضاحت زن‌ستیزانه نظام در ورزشگاه مشهد به این شهر رفته بود…

محمد ری‌شهری که بود؟

قاضی خمینی ملعون «محمد محمدی نیک» معروف به محمد محمدی ری شهری پس از قیام ضدسلطنتی…

ضدیت با فضای مجازی در وحشت از دشمن حقیقی

هر چقدر که رژیم آخوندی به‌طور خاص از ابتدای سال جدید در بوقهایش می‌دمد که دولت…

ایران با پلیس‌های روح انسان

تصور کنید هر ایرانی هم‌چون فنری‌ست مستعد جهش برای پریدن از زندان ایران. این زندان را…

گریزناپذیری خامنه‌ای از پیامدهای شکاف بین حاکمیت و مردم

علی خامنه‌ای در تلاشی مضحک برای جمع‌وجور کردن زهوار نظام پوسیده‌ٔ ولایت فقیه، دست به قماری…

مافیای خودرو؛ اهداف برنامه‌ریزی شده

https://youtu.be/fSZozULCXzwخبر ۳۲۲کشته در هفته بر اثر تصادفات، پای مافیای خودرو، وزیر صمت و ارابه‌های مرگش را…

«شارلاتانیسم اقتصادی»

از روزی که دولت آخوند رئیسی جلاد و سایر همدستان توسط خامنه‌ای به کار گماشته شدند…

طلایه‌های قیامی دیگر در خشم ارتش گرسنگان

با ورود نظام ولایت فقیه به فاز سرنگونی، سلسلهٔ از قیامهای آتشین در تقدیر است و…

دروغهای رئیسی جلاد و واقعیت سفره‌های خالی

در هراس از خروش و خیزش فزایندهٔ مردم در شهرهای مختلف و گسترش آن به سایر…

پاسخ کوبندهٔ مردم به‌رئیسی جلاد

آخوند رئیسی دوشنبه شب ۱۹اردیبهشت در صحنهٔ تلویزیون ظاهر شد و ضمن عادی جلوه دادن قطار…

نان گران شد - م. شوق

نان گران شد نانوایی بسته است سفره‌ها از بی‌نوایی خسته است من ولی از هم‌صدایی می‌سرایم…

ارتزاق تمساح ولایت فقیه از گروگانگیری و تروریسم

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در تاریخ ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱ در خبری به‌نقل از وزارت بدنام اطلاع داد…

قتل‌عام با گرسنگی، پاسخ چیست؟

در امتداد گرانی صد تا چهارصد درصدی کالاها و گرانی نان این روزها شاهد سلسله‌ای از…

بازی با گرانی، بازی با آتش

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) میزان افزایش قیمت شماری از اقلام اساسی مورد نیاز مردم بر اثر…

رخداد ـ آنتورپ؛ سرنوشت ذلت‌بار یک مزدور!

https://youtu.be/P9_u3nMtcqwپاسخ دادگاه استیناف به ۳مزدور نفوذی تماشایی‌ست. دادگاه با افزایش حکم و جریمه، حساب مزدوران را…

دشمنی دیرینه و خونین خامنه‌ای با کارگران – عباس داوری

روز ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۱، خامنه‌ای در دیداری با کارگران دست‌چین‌شده کینهٔ دیرینهٔ خود نسبت به طبقهٔ کارگر…

دجالیت سخیف خامنه‌ای برای مهار قیام کارگران

به نظر می‌رسد که حق‌طلبی کارگران و بازنشستگان و معلمان و سایر اقشار، «عمود خیمه نظام»…

قتل‌عام با گرسنگی - قیام گرسنگان

۹ماه پیش خامنه‌ای هنگام منصوب کردن رئیسی جلاد بر مستند ریاست‌جمهوری او را شاخص «مردم‌سالاری» نامید.…

کرهٔ زهرآلود از آب گل‌آلود!

ابهام بر سفره‌های مردم سایه افکنده و خانواده‌ها نمی‌دانند نانی را که امروز می‌خورند، فردا هم…

دادگاه آنتورپ، ایران؛ آه... اگر قانون...

رأی دادگاه آنتورپ بلژیک در روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ هر ایرانیِ پویندهٔ آزادی، دموکراسی و قانون را…

خامنه‌ای و رئیسی در تزلزل و هراس!

این روزها بحث «نان» مهمترین مبحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران است. خامنه‌ای در…

خامنه‌ای؛ وحشت از شورش کارگران!

https://youtu.be/iBVEHMha4TAروز کارگر، خامنه‌ای خفقان گرفت و مزدورانش به جان کارگران افتادند اما یک هفته بعد، بی‌مقدمه…

آیا تورم هم موهبت است؟. برای چه کسی؟!

هنوز یک سال از گماشته شدن آخوند رئیسی جلاد به منصب ریاست‌جمهوری توسط خامنه‌ای نگذشته، که…

حکم دادگاه و حکم تاریخ

رژیم آخوندی هنوز از ضربه دادگاه سوئد و درخواست اشد مجازات برای دژخیم قتل‌عام به‌خود می‌پیچید…

قدرت «نان» و قطع ارتزاق از دجالیت

در دنیای سیاست و ایدئولوژی‌ها و مناسبات اجتماعیِ منتج از آن‌ها، شناخت ماهیتها و تمیز دادن…

حکم دادگاه استیناف بلژیک؛ پیام‌ها و پیامدها

روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ یکی از روزهای به‌یادماندنی برای مقاومت ایران خواهد بود. در این روز تاریخی،…

خامنه‌ای؛ مصادره آخرین لقمه‌های مردم!

https://youtu.be/AgxrDl_rP-4خامنه‌ای با برداشتن یارانه آرد، آخرین لقمه‌های مردم را ربود و گفت تقصیر قاچاقچیان و جنگ…