ماهیت هر پدیده، هر وجود زنده و هر شیئ، تعیین‌کنندهٔ نمودها و بروز اشکال آن است. یک دانه در نهان خاک، ماهیتی دارد که پس از مدتی در نمود نهال و سپس شاخساران و ثمرات آن بروز عینی می‌یابد.
در جامعهٔ انسانی هم می‌توان با دقت در بروز نمودهای رفتاری و واکنش‌ها، پی به ماهیت افراد برد. منتها در جامعهٔ انسانی وقتی به ماهیت اشاره می‌کنیم، به‌دلیل تفاوت کیفیت ساختار مغز انسان با دیگر پدیده‌های هستی، این ماهیت به‌ناگزیر از عواملی مثل طبقات، ایدئولوژی، ملأ اجتماعی و میزان آگاهی اثر می‌پذیرد.
 
ماهیت در جامعهٔ انسانی، نمودهای عام را شامل می‌شود که با تجزیهٔ این نمودها می‌توان به ماهیت جزئیات آن پی برد. یکی از جزئیات جامعهٔ انسانی، نقش پررنگ بروز ماهیتها در دنیای سیاست است. علت، واضح به‌نظر می‌رسد؛ دنیای سیاست، صرف‌نظر از گرایش‌های اعتقادی یا نظرگاههای ایدئولوژیک، عرصهٔ تقابل و تعارض منافع است. تفاوت دولتها و احزاب و گروه‌های دخیل در دنیای سیاست، با کیفیت تاکتیک‌ها و مسیرهای آنها برای رسیدن به هدف بارز می‌شود. از قضا همین تاکتیک‌ها و انتخاب مسیرها برای رسیدن به هدف، نشانی‌های گویای ماهیت دست‌اندرکاران آن هستند.
 
با این مقدمه و معرفی، رابطهٔ مستقیم میان ماهیت و نمودها را در سیاست نظام آخوندی می‌توان زیر ذره‌بین برد و جوانب آن را شناخت. این حاکمیت از بدو صدارتش تا هم‌اکنون با نمودهای چماقداری، لمپنیسم و عوام‌فریبی در زیر لوای دجالیت مذهبی، با مخالفانش و با اعتراضات و قیام‌ها برخورد کرده است. همین نمودها هم در تأثیر و رابطه‌یی متقابل، ماهیت این حاکمیت را تغذیه نموده‌اند.
 
تمام نمودهای شاخص معرف این حاکمیت، هدف‌شان در این چهار دهه، منحرف کردن اصل موضوع بین جامعه و مردم با نظام است. مثلاً از فردای ۲۲بهمن ۱۳۵۷ که اصلی‌ترین مسألهٔ مبرم ایران، آزادی و دموکراسی و برابری بود، این حاکمیت با راه‌انداختن چماقداری در برابر نیروها و گروه‌های سیاسی و نیز با راه‌انداختن بساط زن‌ستیزیِ یا روسری یا توسری علیه زنان، تلاش کرده است اصل دعوا با حاکمیت و توجهات نسبت به آن را منحرف کند. در ماجرای زمینه‌چینی جنگ با عراق هم همین‌طور. در ماجرای سلمان رشدی، در ماجرای گروگان‌گیریها، در ماجرای انفجار حرم امام رضا در مشهد، انفجار در کعبه، و...
 
این جریان را که ادامه دهیم، می‌رسیم به قیامهای یک دههٔ اخیر علیه حاکمیت آخوندی که با هر قیام، پرده‌های جدید از ماهیت ضدبشری و دجالگری این رژیم در منظر مردم رو می‌شود و نظام آخوندی در ادامهٔ همان جریانات، سراغ شعار «رضا شاه روحت شاد» می‌رود تا مسیر و هدف و مطالبات قیام را منحرف کرده، فضا را برای مردم مشوش و غبارآلود کند. می‌خواهد جا بیاندازد که آلترناتیوی برای رژیم ملایان نیست و سقف مطالبات این قیام‌ها هم همین شعار است! شعاری که وزارت اطلاعات آخوندی با علم کردنش، لکه‌یی بر ساحت قیام‌ها می‌اندازد تا اصل نظام را از مطالبات و سماجت قیام‌ها در نفی نظام در ببرد.
 
آیا شعار «رضا شاه روحت شاد» برای رژیم آخوندی ثقل و وزنی دارد؟ هرگز! شعاری که اگر به‌فرض سال تا سال قیام نشود، یک‌بار هم از جایی شنیده نمی‌شود. شعاری که هیچ نمایندهٔ سیاسی، هیچ سخنگوی سیاسی، هیچ رهبر، هیچ سازمان و تشکیلات و هیچ مناسبات دیپلماتیک با جهان ندارد. شعاری که حاملان و گویندگانش نه فعالیتی تبلیغی در ایران دارند، نه هیچ سابقهٔ مبارزه با رژیم ملایان دارند، نه جریانی فعال در زد و خوردهای سیاسی با حاکمیت است، نه حتی پراتیک تبلیغاتی مثلاً بر در و دیوار شهرهای ایران دارد‌، نه یک استراتژی برای پیش‌برد و تحقق آن وجود دارد و نه حتی در حد یک مقاله، وزن سیاسی‌اش در کف خیابانهای ایران و جامعه و اقشار مردم مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. شعاری که حتی به‌طور سمبلیک هم نمی‌تواند در حد «زورو» و «رابین هود»، ظهوری و نمودی از خود عیان کند. شعاری که همواره مترصد بالا‌گرفتن شعارهای سنگین و رادیکال در مقابل حاکمیت است تا از یک گوشه‌یی در حد چند ثانیه ــ و حداکثر یک دقیقه ـ سر داده شود، فیلمی گرفته شود و محو شود. حاصلش هم بشود همان چند ثانیه یا یک دقیقه برای شبکه‌های اجتماعی که بعله، در قیام‌ها این شعار برجسته شد تا برخی تلویزیونها هم آن را در بوق و کرنا کنند! حاکمیت آخوندی هم در اتاق فکرش پا روی پا می‌اندازد و برای پیشبرد این تاکتیک و ترفندش، قهقهه می‌زند!
 
مشاهده می‌شود که این شعار جز یک نمود چماقدارنه به سیاق باندها و جریاناتی که خمینی و بهشتی علیه گروه‌های سیاسی مترقی علم می‌کردند، نیست. خط، همان خط ۴۳سالهٔ اتاق فکر نظام آخوندی برای منحرف کردن صورت مسأله بین جامعه و مبارزان و مجاهدان با حاکمیت ولایت فقیه است؛ به‌طور خاص الآن که قیام‌ها به مطالبهٔ نفی نظام رسیده‌اند.
 
رفت و آمدهای این شعار، درست روی باند شاهراه منافع نظام آخوندی صورت می‌گیرد. پوست خربزه‌یی‌ست انداخته شده زیر پای قیام‌آفرینان و گاز فلفلی‌ست در چشم آنان تا حتی چند صباحی هم شده، رژیم آخوندی را از تیررس مستقیم قیام‌هایی که خصلت رادیکال یافته‌اند، به‌در ببرد.
بنابراین افشاگری و روشنگری و برگرداندن این شعار ضدملی و ضد قیامهای اقشار مردم ایران به خود نظام ملایان، یک مسئولیت ملی، میهنی، ایرانی و انسانی است. 

شاه و شیخ، دوقلوهای همزاد استبداد

شاه و شیخ، دوقلوهای همزاد استبداد در تاریخ میهن ما بوده‌اند و هستند. آنها در دوره‌های…

سوختن شانس تاریخی یک خمینی دیگر

از طرفه‌های اعجاب‌برانگیز روزگار ما آن است که کسانی که تا دیروز در جرگهٔ مشاطه‌گران و…

محاسبه غلط

در سالمرگ خمینی امروز بعد از چهار دهه جنایت و فساد و غارت و ویرانی، خامنه‌ای…

بیانیه جبهه «سنگ پای نظام»

بیانیه جبهه «سنگ پای نظام» برای خواندن و عبرت گرفتن از سرنوشت رقت‌انگیز تفاله‌های رژیم جبهه…

آبشخور شعارهای ارتجاعی پروسلطنتی در جنبش اخیر!

در هفته‌های اخیر، انفجار دوباره خشم و نفرت توده‌ها علیه سرمایه‌داران حاکم و رژیم سرکوبگر جمهوری…

۱۲میلیون زندانی، محصول ناگزیر رژیم آخوندی

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت، در اطلاعیهٔ شمارهٔ ۶ خود به تاریخ ۲خرداد ۱۴۰۱…

گرگ مطاع ابلیس

پا به عصر یا دورانی از تاریخ حیات بشر بر کرهٔ زمین گذاشته‌ایم که می‌توان آن…

ایران؛ تحول سیاسیِ برآمده از ویرانه‌های متروپل

دادخواهی مردم و خویشاوندان قربانیان آوار برج متروپل در آبادان با خیزش علیه اعزام نیروی سرکوبگر…

پشت پرده‌های آمد و رفت شعار «رضا شاه...»

ماهیت هر پدیده، هر وجود زنده و هر شیئ، تعیین‌کنندهٔ نمودها و بروز اشکال آن است.…

آخرین متروپل، خود نظام آخوندی است

تصاویر ریزش متروپل و خرابیهای ساختمان و گریه‌ٔ مردم داغدار که هر کدام فرزندی یا برادری…

تصمیم کبرای آخوند رئیسی و توفانهای در راه

تا دهه هشتاد خورشیدی هرکس که به مدرسه می‌رفت معلم از او سؤال می‌کرد «تصمیم کبری»…

کسری بودجه و فرافکنی‌های خامنه‌ای

ولی‌فقیه رژیم آخوندی در دیدار با اعضای مجلس دست‌ساز خود انواع و اقسام توصیه‌ها، سفارش‌ها و…

اولویت‌های خامنه‌ای؛ اولویت‌های مردم

خامنه‌ای پس از گذشت چهار‌ روز از فاجعهٔ فرو ریختن برج متروپل، پس از یک خفه‌خون‌گیری…

پیام و پیامدهای مهم حفظ سپاه پاسداران در لیست

پس از کش‌وواکش‌های مذاکرات بر سر برجام که رژیم آخوندی شرط خروج از لیست تروریستیِ سپاه…

انحلال سپاه پاسداران با آتش

فروریزی برج متروپل در آبادان و مدفون شدن مظلومانهٔ عده‌یی از هموطنانمان در زیر آوار، بار…

متروپل، نتیجهٔ حاکمیت تبهکار و غارتگر

ظهر روز دوشنبه ۲خرداد ۱۴۰۱، خبر ریزش ساختمانی در مرکز شهر آبادان، مردم خوزستان و سراسر…

نمایش مبتذل «سلام فرمانده» آینه فلاکت خامنه‌ای

هنوز عمر دولت سوگلی خامنه‌ای یک ساله نشده است که تمام کفگیرهای ولی‌فقیه ارتجاع برای پختن…

چهل سال حاکمیت نکبت، نحوست، تباهی و آوار

خبر هولناک ریزش برج دوقلوی متروپل در آبادان و آسیب‌های جان‌گداز جان و مال هم‌وطنان، بار…

چهل سال عجز مفرط امام‌نمایان ریایی

چهار دهه است که امام‌نمایان ولایی در بساط نمازجمعه‌های ریایی، با توسل به ترفندهای زنگ‌زدهٔ تمام…

سرودی برای آخرین روزهای دیکتاتور

تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبارِ راه لعنت‌شده نفرینت…

زوزه‌های هراس از «براندازی»!

صدای سوت یا جیغ کشیدن زودپز را همه شنیده‌اند و می‌دانند که این صدا نشانهٔ بالارفتن…

«جراحی اقتصادی»! با چاقوی جلاد۶۷

درست در هنگامه‌ای که مردم تهیدست و لشگر گرسنگان در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: «مرگ بر خامنه‌ای…

افشای اسناد محرمانه زندانها؛ پتکی بر دیوار اختناق

افشاگری بزرگ و بی‌سابقه‌ٔ مقاومت ایران از اطلاعات به دست آمده از قضاییه‌ٔ جلادان آخوندی پهنه‌های…

در مفهوم حراج موزهٔ ملی و رسالت ایرانی

طمع دیرینه یکی از آثار جنگهای اشغالگرانه علیه کشور و ملت و هر قومی، غارت منابع…

شهدی که به‌کام خامنه‌ای زهر شد!

این روزها به‌رغم اقدامات و تدابیر گسترده سرکوبگرانه اعتراضات مردمی علیه گرانی در شهرهای مختلف با…

اهمیت افشای سازمان زندانها و جلادان نقابدار آن

افشای اسامی بیش از ۳۳۰۰۰تن از رؤسای زندان، بازجویان، شکنجه‌گران و مأموران مرگ شاغل در سازمان…

شکست خط سانسور و مسدودسازی اینترنت

هراس آخوندها از آگاهی مردم و تبادل اطلاعات در فضای مجازی خصوصاً در جریان اعتراضات و…

ارتزاق تمساح ولایت فقیه از گروگانگیری و تروریسم

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در تاریخ ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱ در خبری به‌نقل از وزارت بدنام اطلاع داد…

قتل‌عام با گرسنگی، پاسخ چیست؟

در امتداد گرانی صد تا چهارصد درصدی کالاها و گرانی نان این روزها شاهد سلسله‌ای از…

دجالیت سخیف خامنه‌ای برای مهار قیام کارگران

به نظر می‌رسد که حق‌طلبی کارگران و بازنشستگان و معلمان و سایر اقشار، «عمود خیمه نظام»…

خامنه‌ای و رئیسی در تزلزل و هراس!

این روزها بحث «نان» مهمترین مبحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران است. خامنه‌ای در…

دولت زهوار در رفتهٔ حزب‌اللهی

علی خامنه‌ای در ۱۲مرداد ۱۴۰۰ هنگام تنفیذ ابراهیم رئیسی باد به منخرین انداخته بود و چنان…

سیر شتابان تعیین‌تکلیف داخلی و بین‌المللی با حکومت آخوندی

در حیطهٔ منطق، اصطلاح یا عبارتی هست که به آن «فوق متناقض» گفته می‌شود. هنگام که…

نظام تشنه به‌خون و رکورددار اعدام

ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه رکوردار اعدام در جهان است. طی بیش از ۴۳سالی که از…

تولید بمب‌اتم در پوش فتوای حرام بودن آن!

فتوای دجالگرانهٔ خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن تولید بمب‌اتمی، به همان میزان رسوا و بی‌اعتبار است…

مسدود کردن اینترنت با سیاست نمدنمال

شاید شما هم این خبر را در رسانه‌های حکومتی خوانده باشید که: روز جمعه دوم اردیبهشت…

ذوب شدن خانهٔ مومی دجالیت

براندازی استبداد موحش دینی، بنا به تجارب مجاهدین طی ۴۳سال مبارزه خونین و سهمگین، فقط با…

اصل بحران‌زای ولایت فقیه در آینهٔ این روزهای ایران

اگر بخواهیم موقعیت کنونی حاکمیت آخوندی را زیر ذره‌بین برده و و مؤلفه‌های آن را شناسایی…

ما شاعران این روزگار - م. شوق

روزنامه‌های صبح خبر از تسلط شب نفس‌گیر می‌دهند روزنامه‌های ظهر خبر از زخم‌های پیکر خورشید روزنامه‌های…

کف خیابانهای وطن؛ آدرس دشمن اصلی ایران

در کف خیابانهای ایران دنبال آدرس دشمن اصلی ایران بگرد! این پیام تمام اعتراضات و قیامهای…

شاه و شیخ، دوقلوهای همزاد استبداد

شاه و شیخ، دوقلوهای همزاد استبداد در تاریخ میهن ما بوده‌اند و هستند. آنها در دوره‌های…

قطعنامه و چشم‌انداز

آمریکا و ۳کشور اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌یی مبنی بر ضرورت پاسخگویی رژیم به آژانس را به‌ شورای…

روحت شاد! - گودرز

بسته‌ایم بر روحت ای شاها دخیل... گفت شیخی ای رضا شاه کبیر شاد بادا روحت ای…

عروسک خرس قرمز

داستانی کوتاه بر اساس مرگ جانگداز خواهران ۱۴ و ۱۲ساله، «میترا و ملیکا صالحیان‌پور» و زن‌عموی…

سوختن شانس تاریخی یک خمینی دیگر

از طرفه‌های اعجاب‌برانگیز روزگار ما آن است که کسانی که تا دیروز در جرگهٔ مشاطه‌گران و…

بی‌خانمانی گسترش یابنده

در اثر گرانیهای اخیر قیمت مسکن نیز گران شده است. و این بر شدت بی‌خانمان شدن…

محاسبه غلط

در سالمرگ خمینی امروز بعد از چهار دهه جنایت و فساد و غارت و ویرانی، خامنه‌ای…

بیانیه جبهه «سنگ پای نظام»

بیانیه جبهه «سنگ پای نظام» برای خواندن و عبرت گرفتن از سرنوشت رقت‌انگیز تفاله‌های رژیم جبهه…

آبشخور شعارهای ارتجاعی پروسلطنتی در جنبش اخیر!

در هفته‌های اخیر، انفجار دوباره خشم و نفرت توده‌ها علیه سرمایه‌داران حاکم و رژیم سرکوبگر جمهوری…

پوسته شکنی در اعتراضهای صنفی

روز ۱۵خرداد خامنه‌ای وزیر اطلاعات نظام را به‌صحنه فرستاد تا هشدار دهد که «دشمن در مقطع…

سال داغ ۱۴۰۱؛ تحول مهم در صورت مسألهٴ ایران

اوضاع سیاسی ایران از آغاز سال۱۴۰۱ به این‌طرف، بسیار شبیه سیر تحولات در زمان حکومت لویی…

ولایت‌مداران و کابوس آتشین «سرنگونی»

«براندازی» نام دیگر کلید‌واژهٔ «سرنگونی» است که در تاریخ معاصر میهنمان، سازمان مجاهدین خلق ایران، ابداع‌کننده،…

«خمینی» پدیده‌ای شوم که از سپهر سیاسی ایران محو خواهد شد

آن که بر در می‌کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است (زنده یاد احمد شاملو) «خمینی»…

۱۲میلیون زندانی، محصول ناگزیر رژیم آخوندی

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت، در اطلاعیهٔ شمارهٔ ۶ خود به تاریخ ۲خرداد ۱۴۰۱…

تسخیر ۵۱۳۸دوربین کنترلی، در سالمرگ خمینی ملعون

روز ۱۲خرداد۱۴۰۱ در آستانهٔ سالمرگ خمینی ملعون، کانون‌های دلاور شورشی طی عملیات گسترده‌یی دوربینهای کنترلی در…

گرگ مطاع ابلیس

پا به عصر یا دورانی از تاریخ حیات بشر بر کرهٔ زمین گذاشته‌ایم که می‌توان آن…

خامنه ای در محاصره بحرانها

خامنه‌ای امروز در حضور امت همیشه «جامانده» نظام در کنار گور خمینی مدعی شد که نظامش…

هر کی خورشید و می‌خواد پاشه دنبالم بیاد

همه جا سرد است اما نه سرمای زمستان. همه جا تاریک است اما نه به‌خاطر آن…