در طول تاریخ و به‌ویژه تاریخ معاصر یک کشمکش سیاسی "اقتصادی"اجتماعی"فرهنگی دو صف و"دو دیدگاه متمایز" به‌صورت دائم و همیشگی رو در روی هم قرار گرفته‌اند.
از یک‌سو دایره‌ٔ حکام و سلاطین (شاهان) و در موازات آن آخوندها قرار دارند. که به‌صورت مکمل یکدیگر و با تحصیل ثروت از راه غارت و چپاول و هم‌چنین مشروعیت بخشیدن و فشار بر توده‌ٔ مردم با اهرم های گسترش جهل و سرکوب اندیشه‌های نو و مدرن "توانسته‌اند تا حد زیادی با چوب لای چرخ گذاشتن هر گونه جهش اجتماعی"راه مدرنیزه شدن"عدالت اجتماعی و دموکراسی را کند کنند.
و از سوی دیگر توده‌ٔ مردم و صاحبان اندیشه‌های نو که وظیفه‌ٔ مبارزه و رو در رو شدن با جریانهای منحط و پوسیده و میرا "را به‌عهده داشته و هم‌چنان دارند. و این کارزار و کشمکش بین این دو صف که از سویی آخوندهای مرتجع با مشروعیت بخشیدن به سلاطین و شاهان و با شعار... . السلطان ظل الله... . شاه سایه‌ٔ خداست... . که همیشه در زیر این سایه نه تنها ارتزاق نموده و بسان انگل به حیات اجتماعی خود ادامه داده‌اند بلکه به نوعی مسئولیت حکومت در سایه را به‌عهده داشته‌اند. و نمونه بارز و روشن آن در قرون معاصر می‌توان مخالفت با تأسیس و بنیان دارالفنون به وسیله‌ٔ امیرکبیر که به‌وضوح همدستی ارتجاع در سایه و سلطان که خود سایه‌ٔ خدا بوده را بررسی کرد.
و تعارض منافع از یک‌سو با جامعه‌ٔ روشنفکری و توده‌ٔ مردم و از یک‌طرف اشتراک منافع مرتجعین دین‌فروش با شاه وقت.
امیرکبیر به‌عنوان مؤسس یک نهاد آکادمیک مدرن که در برابر مکتب خانه‌های آخوندهای مرتجع قد برافراشته بود... به مسلخ فین کاشان برده شد تا شاه و شیخ بتوانند با سد بستن جلوی بینش و آگاهی و هم‌چنین انتشار و گسترش جهل به رفاه و ثروت‌اندوزی و حیات از طریق غارت و چپاول منابع ملی ادامه دهند. و این دور تسلسل باطل پس از مصادره‌ٔ انقلاب مشروطه نیز ادامه داشته.
رضا خان قزاق که زمانی محاصره و قلع و قمع کردن مشروطه خواهان در تبریز را جزو افتخارات نظامی خود تلقی می‌کرد پس از همدستی مرتجعین که دشمنی خود را با انقلاب مشروطه عیان و آشکار می‌کردند با همکاری استعمار وقت، برای از میان برداشتن رهبران سیاسی و نخبه‌های ملی دست به کار شد. که این مبارزه خونین بین ملیون و دایره‌ٔ حکام تا امروز ادامه داشته و دارد. از شیخ فضل‌الله نوری تا کاشانی و تا خمینی و تا خامنه‌ای.
بله یک جریان ضد ملی با اهرم های فشار متفاوت و البته همجنس شعبان بی‌مخ های تحت کنترل کاشانی گرفته تا اسمال تیغ زن و ماشاالله قصابها و داوود لشکریها و...
برای نابود کردن پیش‌آهنگان نبرد در این مبارزه‌ٔ تاریخی و ملی.
و اما این دو جریان ضد ملی گویا با فراموشی و نسیان تعمدی تاریخ باز هم به شیوه‌ٔ جدید و البته نخ‌نما و مندرس با پروپاگاندا و فریب می‌خواهند سطح مطالبات تاریخی ملی را تقلیل دهند. و با القا و نشان دادن دو گزینه یا شاه و یا شیخ، مطالبات ملی را تحت‌الشعاع قرار دهند.
و با توجه به این‌که یک وجه متمایز تاریخی در تحول و تغییر بزرگ آتی وجود و حضور شورای ملی مقاومت با ساختاری از طیفهای مختلف و البته با یک وجه مشترک مهم دفاع از منافع ملی از هر حیث بسیار مغتنم بوده و خواهد بود.
شورایی که اجازه‌ٔ انحراف و یا مصادره‌ٔ ره‌آوردهای این راه خونین و پر از رنج تاریخی را به هیچ قدرت خارجی یا جریان ضد ملی نداده و نخواهد داد.
که دیگر نه به توپ بستن مجلس به‌دست لیاخوف روسی و یا آمپول هوای پزشک احمدی و یا تیربارانهای چیتگر و تپه‌های اوین کارآیی ندارند.
نسل جوان و آگاه ایران دیگر هیچگاه به دام فریب و یک دور تسلسل باطل دیگر نخواهند افتاد.
نه شاه و نه شیخ
نه ظل الله و نه انگل‌های در سایه
قطعا دست‌آوردهای میهن مدرن فردا نتیجه‌ٔ تجارب تاریخیست. که دیگر فرخی یزدیها لب ندوزند و مصدقها به گوشه‌ٔ عزلت نروند و دیگر هیچ آزادیخواهی سربدار نشود و یا در برابر جوخه‌ٔ اعدام قرار نگیرد‌.
ایران زیبا آزاد و آباد فردا نتیجه‌ٔ یک عزم تاریخی و ملی‌ست که راه پر فراز و نشیب و البته پر از رنج بوده که خونهای مقدس مبارزین و مجاهدین از بدو مشروطه تا کف خیابانهای شهرهای وطن و یا در زندانهای شاهان و آخوندها زمینه‌ساز و ضمانت آینده‌ٔ درخشان میهن خواهد بود
و اجازه‌ٔ هر گونه"فرصت‌طلبی و میوه چینی" را به هیچ جریان ضد ملی در این بزنگاه و مرحله‌ٔ حساس تاریخی نخواهد داد.
درود بر تمام مبارزین و مجاهدین پیشگامان فداکاری و صداقت.
درود بر جوانان و خلق سلحشور میهن در سراسر جهان که با عزم ملی به هدف رسیدن به آینده‌ٔ درخشان و مدرن و آرمانی میهن قطعاً موفق خواهند بود.
ج. تهران
 
مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است 

«خمینی» پدیده‌ای شوم که از سپهر سیاسی ایران محو خواهد شد

آن که بر در می‌کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است (زنده یاد احمد شاملو) «خمینی»…

تشبث دیرهنگام رژیم به ویار رضاشاهی

اکنون که حکومت دجال تا کمرگاه در باتلاق سرنگونی فرو رفته، و تمامی رنگ و نیرنگش…

صف‌بندی تاریخی و اشتراک و تعارض منافع جریانی

در طول تاریخ و به‌ویژه تاریخ معاصر یک کشمکش سیاسی "اقتصادی"اجتماعی"فرهنگی دو صف و"دو دیدگاه متمایز"…

بیچاره شب‌پرستان…

تقارن بین واقعه‌ٔ سینما رکس و ریزش ساختمان در آبادان دو رویداد و مصیبت در دو…

امروز و نیم‌نگاهی به‌بایستگی‌ها

آنچه بیش ازهر چیز دیگر مرا به نوشتن این وجیزه نه چندان در خور ملزم می‌نماید،…

پرده‌هایی از تاریخ

پرده‌ٔ اول: بدمستی با اوجگیری قیامها و نارضایتی عمومی و سرکوب مردم به وحشیانه‌ترین شکل، مرزبندی‌های…

دوگانه فریب با شاه‌بچه

بلبشوی مفرط در اردوی ولایت، اواخر قاجار و پهلوی را تداعی می‌کند. از درون نظام با…

صدقه سپاه خامنه‌ای، اهانت به مردم ایران ثروتمند

صدقه سپاه خامنه‌ای، اهانت به مردم ایران ثروتمند به تیتر این خبر که ۱۹بهمن توسط خبرگزاری…

سردار جاودانهٔ خلق

سردار جاودانهٔ خلق فردای ۱۹بهمن سال۶۰ که خبر شهادت سردار بزرگ در تمام شهرها و روستاهای…

از کانون شورشی به فرمانده موسی؛ پیام شما را شنیدیم

از کانون شورشی به فرمانده موسی؛ پیام شما را شنیدیم بهمن... ماه اشرف و موسی و…

سرگیجه و هراس در اردوگاه دشمن

خبر آن‌قدر غافلگیرکننده و جنجالی بود که هم عوامل رژیم از صدر تا ذیل و هم…

#همیاری در تهاجم

آموخته‌ایم که وقایع را در متن شرایط بشناسیم و نه منفک و مجرد. همیاری شگفت‌انگیز هموطنان…

... شب را چگونه به روز می‌رسانند!

تصور کنید سالانه چند هزار میلیارد صرف نهادهای مذهبی و زیرمجموعه‌های آنان از جمله نشر آثار…

در حسرت دیدار سیمای آزادی - #همیاری

در زندان بعد از مدتها تلویزیونی با پول خود زندانیها خریداری شد و زندانیان تا مدتها…

#همیاری با صدای مظلومیت مردم ایران

بیست و ششمین برنامه همیاری با سیمای آزادی چند روز دیگر آغاز خواهد شد. سیمای آزادی،…

ابوالمشاغل یا مارمولکی به نام علی‌اکبر ولایتی

وقتی می‌گوییم فلانی "چراغ خاموش" کار می‌کند، یعنی بی‌آن که توجهی را به خود جلب کرده…

خامنه‌ای و دوراهی باخت در «دوز» سیاست خارجی

در بازی "دوز"حالتی وجود دارد که یکی از دو حریف به یک دوراهی باخت کشانده می‌شود…

نبض شهر ـ سکوت اشتباه بود

ادارات فشل این روزها سر و کارم به ادارات مختلف می‌افتد که در اخاذی و سردواندن…

تو را سپاس ای معلم آزاده

دوباره معلمان در بیش از صد شهر کشور و در همه‌ٔ استانهای این سرزمین آخوندزده به…

خالقان زیبایی در مصاف شیخ فرهنگ‌کش

اوج زیبایی یعنی فرهنگ و هنری که ظرایف و لطایف و نکته‌ها و رموز و دقایقش…

همراه شو عزیز...

این روزها شاهد برخاستن دوباره موج قیام مردمی هستیم. قیامی که این بار از اصفهان و…

مرغ سحر خواهد خواند

مزدور سپاهی در حالی که من را به داخل سلولم هل می‌داد گفت: خودت را قاطی…

«نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد» - #سرنگونی

در دهه۶۰ مخصوصاً تابستان ۶۷ رژیم هزاران مرد و زن مجاهد را تیرباران کرد. خمینی تصمیم…

به امید دیدار دوباره یاران شورشی - #آبان_ادامه_دارد

همه ما صورت ها را پوشاندیم. یکی از دوستان که او را نمی‌شناختم، پیراهنش را تکه‌تکه…

درسهای #قیام_آبان - #آیان_ادامه_دارد

با وجود آن که دو سال است کرونا زندگیها را مختل کرده و رژیم با دستاویز…

آبانهای پرشکوه در پیش روست - #آبان_ادامه_دارد

فروشنده سوپر مارکت خریدهایم را در کیسه گذاشت در حالی که کارت را می‌کشیدم گفتم: آقا…

یک انتخاب آینده‌ساز

شاید در ایران آخوند زده این جمله آشنا را شنیده باشید: " هر چی باشه اون…

در جستجوی یاران - #مجاهدین_خلق

به تهران آمده‌ام. غریب، ناشناس... شهر بزرگ است و هر که را می‌بینم دنبال تکه نانی…

کنجکاوی من و یافتن #مجاهدین !

درباره‌ٔ مجاهدین به‌صورت پراکنده یه چیزایی شنیده بودم و همین باعث کنجکاوی من می‌شد که بیشتر…

نبض شهر- انفجار بغض شهر

مرگ ناحق حالا جزیی از مشقت و بغض روزمره است. آمار و ارقام چیزی است و…

بازگشایی مدارس در حاکمیت نظام جور و جهل

روز اول مهر آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس از دیرباز روزی زیبا، دوست داشتنی و…

#دادخواهی #قتل‌_عام۶۷ و ماندن #رئیسی_جلاد67 پشت پل سازمان ملل

پل صراط یا پل چینوت بشر از زمانهای بسیار دور در ادیان و اندیشه‌های مختلف درباره…

عدل در نگاه ولی‌فقیه

خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع در دیدار روز شنبه ۶شهریور با کابینه آخوند جلاد رئیسی، گفت: مبنای تشکیل…

آب، آزادی

رکورد‌دار اشغالگران شقاوت آخوندی گریبان خوزستان را سخت‌تر از همیشه گرفته تا خونستانی دیگر سر بر…

نبض شهر - زنگ خطر

خونها شعله شد و شورش در رگها دوید. شهر روشن‌تر و کلمات واضح‌تر و امید پر…

آناهیتا و آزیتا

دوران هشت ساله‌ٔ دولت تدبیر و امید در حالی به پایان رسید که تکلیف مسائل اساسی…

عاشقان در آتش

برای برادر مسعود و همه قهرمانانی که سی خرداد، سرفصل سرفصل‌ها را آفریدند از روزیکه «روح…

شهدای صد سال ایران ضامن آزادی فردایند

شعبده انتخابات رژیم این بار بعد از ۴۲سال نه تنها ماهیت ضداسلامی و ضدجمهوری‌اش را بلکه…

ما شاعران این روزگار - م. شوق

روزنامه‌های صبح خبر از تسلط شب نفس‌گیر می‌دهند روزنامه‌های ظهر خبر از زخم‌های پیکر خورشید روزنامه‌های…

کف خیابانهای وطن؛ آدرس دشمن اصلی ایران

در کف خیابانهای ایران دنبال آدرس دشمن اصلی ایران بگرد! این پیام تمام اعتراضات و قیامهای…

شاه و شیخ، دوقلوهای همزاد استبداد

شاه و شیخ، دوقلوهای همزاد استبداد در تاریخ میهن ما بوده‌اند و هستند. آنها در دوره‌های…

قطعنامه و چشم‌انداز

آمریکا و ۳کشور اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌یی مبنی بر ضرورت پاسخگویی رژیم به آژانس را به‌ شورای…

روحت شاد! - گودرز

بسته‌ایم بر روحت ای شاها دخیل... گفت شیخی ای رضا شاه کبیر شاد بادا روحت ای…

عروسک خرس قرمز

داستانی کوتاه بر اساس مرگ جانگداز خواهران ۱۴ و ۱۲ساله، «میترا و ملیکا صالحیان‌پور» و زن‌عموی…

سوختن شانس تاریخی یک خمینی دیگر

از طرفه‌های اعجاب‌برانگیز روزگار ما آن است که کسانی که تا دیروز در جرگهٔ مشاطه‌گران و…

بی‌خانمانی گسترش یابنده

در اثر گرانیهای اخیر قیمت مسکن نیز گران شده است. و این بر شدت بی‌خانمان شدن…

محاسبه غلط

در سالمرگ خمینی امروز بعد از چهار دهه جنایت و فساد و غارت و ویرانی، خامنه‌ای…

بیانیه جبهه «سنگ پای نظام»

بیانیه جبهه «سنگ پای نظام» برای خواندن و عبرت گرفتن از سرنوشت رقت‌انگیز تفاله‌های رژیم جبهه…

آبشخور شعارهای ارتجاعی پروسلطنتی در جنبش اخیر!

در هفته‌های اخیر، انفجار دوباره خشم و نفرت توده‌ها علیه سرمایه‌داران حاکم و رژیم سرکوبگر جمهوری…

پوسته شکنی در اعتراضهای صنفی

روز ۱۵خرداد خامنه‌ای وزیر اطلاعات نظام را به‌صحنه فرستاد تا هشدار دهد که «دشمن در مقطع…

سال داغ ۱۴۰۱؛ تحول مهم در صورت مسألهٴ ایران

اوضاع سیاسی ایران از آغاز سال۱۴۰۱ به این‌طرف، بسیار شبیه سیر تحولات در زمان حکومت لویی…

ولایت‌مداران و کابوس آتشین «سرنگونی»

«براندازی» نام دیگر کلید‌واژهٔ «سرنگونی» است که در تاریخ معاصر میهنمان، سازمان مجاهدین خلق ایران، ابداع‌کننده،…

«خمینی» پدیده‌ای شوم که از سپهر سیاسی ایران محو خواهد شد

آن که بر در می‌کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است (زنده یاد احمد شاملو) «خمینی»…

۱۲میلیون زندانی، محصول ناگزیر رژیم آخوندی

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت، در اطلاعیهٔ شمارهٔ ۶ خود به تاریخ ۲خرداد ۱۴۰۱…

تسخیر ۵۱۳۸دوربین کنترلی، در سالمرگ خمینی ملعون

روز ۱۲خرداد۱۴۰۱ در آستانهٔ سالمرگ خمینی ملعون، کانون‌های دلاور شورشی طی عملیات گسترده‌یی دوربینهای کنترلی در…

گرگ مطاع ابلیس

پا به عصر یا دورانی از تاریخ حیات بشر بر کرهٔ زمین گذاشته‌ایم که می‌توان آن…

خامنه ای در محاصره بحرانها

خامنه‌ای امروز در حضور امت همیشه «جامانده» نظام در کنار گور خمینی مدعی شد که نظامش…

هر کی خورشید و می‌خواد پاشه دنبالم بیاد

همه جا سرد است اما نه سرمای زمستان. همه جا تاریک است اما نه به‌خاطر آن…