عقل گوید: شش جهت حد است و بیرون راه نیست
عشق گوید: راه هست و رفته‌ام من بارها
(مولوی)
 
گفتاورد کوتاه، سلیس و سادهٔ «می‌توان و باید» را در موضع‌گیری‌ها، پیام‌ها، سخنرانی‌ها، شعارها و گفتگوهای اعضا و هواداران مقاومت ایران به‌کرات شنیده‌ایم. علاوه بر آن دیده‌ایم که کانون‌های شورشی، بارها آن را در نقاط مختلف میهن اسیر با بنرها، پلاکاردها و دست‌نویس‌ها به اهتزاز درآورده‌اند.
این گفتاورد را مریم رجوی برای اثبات انرژی‌ها و توانمندیهای انسان رها ابتدا با مجاهدین و سپس با دیگر طیف‌های مخاطبان خود به اشتراک گذاشت. اکنون گفتاورد او به شعار مقاومت ایران تبدیل شده است.
 
‌نمونه‌هایی از این گفتاورد در سخنرانی‌ها و پیام‌های مریم رجوی:
«می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد. می‌توان و باید ایران را آزاد کرد».
«به دست شما زنان و شورشگران. ما می‌خواهیم و می‌توانیم خامنه‌ای و حکومتش را سرنگون و ایران و ایرانی را آزاد کنیم. شما می‌توانید و باید پیروزی را بسازید.
«سال نو می‌تواند و باید به یک سال پر از قیام تبدیل شود».
«دیو ولایت فقیه را می‌توان درهم شکست. دیوار اختناق را می‌توان ویران کرد و میهن اشغال شده را می‌توان آزاد کرد.
آخوندها باید بروند. حاکمیت از آن مردم ایران است».
و...
 
قدرت شگرف انسان رها و فداکار
«می‌توان و باید»، قبل از آن‌که یک خواست، آرزو یا شعار باشد، یک تجربه، دست‌آورد مبارزاتی یا بهتر بگوییم یک نظرگاه و جهان‌بینی را نمایندگی می‌کند. نظرگاه مریم رجوی به انسان و نقش او در جهان هستی. در این نظرگاه، انسان، اراده، اختیار، مسئولیت‌پذیری و قدرت انتخاب او، نقشی تعیین‌کننده دارد. «انسان رها» از جبر غرائز و قوانین اسارت‌بار محیط، از قدرتی شگرف برای شورش‌آفرینی و تغییر برخوردار است. به اعتقاد مریم رجوی، فدا کلیدواژه و رمز شکستن هر بن‌بست است. با فداکاری می‌توان هر ناممکنی را ممکن کرد. ناممکن در این نظرگاه، یکی از ممکن‌هاست؛ با این تفاوت که برای محقق کردن آن فداکاری بیشتری باید کرد.
برای مریم رجوی «می‌توان و باید» یک آموزهٔ نظری نیست. خود آن را بارها آزموده و بهایش را در عمل پرداخته است. به آنچه می‌گوید از بن جان مؤمن است. به این اعتبار آموزه‌هایش، برای زنان و مردان مجاهد، در حکم گام‌های طی‌شده و نقشه‌مسیری است که باید برای آزادی مردم ایران آن را بپیمایند.
مریم رجوی با اتکا به این تجربه و آموزهٔ ارزشمند، تاکنون توانسته است دست‌آوردهایی را محقق کند که حتی اندیشیدن به آن نیز در دنیای تصور ناممکن به‌نظر می‌رسید؛ مانند هدایت یک جنبش انقلابی با پیشینه‌یی ۵۶ساله با پیچیدگی‌ها و مخاطرات آن، رهبری و پیشبرد دمکراسی انقلابی و برانگیختن حمایت‌های جهانی از مقاومت ایران، خارج کردن نام سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت از لیست تروریستی آمریکا و اروپا، انتقال پیروزمند کادرهای مجاهدین از عراق به آلبانی، پی‌افکنی اشرف۳ در خاک اروپا و...
«می‌توان و باید» مریم رجوی، اسم رمزی است که پیروزیها و دست‌آوردهای خیره‌کنندهٔ مقاومت ایران با آن و در پرتو آن حاصل شده است.
 
«می‌توان و باید» و ربط آن به سرنگونی
«می‌توان و باید» شعاری است که ایران امروز بیش از هر برهه از تاریخ خود به آن نیازمند است. خامنه‌ای با گزمه‌های تا دندان مسلح خود می‌خواهد این تلقی را در مردم به‌وجود بیاورد که «نمی‌توان و نباید» خلافت ارتجاعی او را سرنگون ساخت. «نمی‌توان و نباید» با دزدسالاری و جنایت نهادینه شده در قامت نظام ولایت فقیه درافتاد. باید در خود خزید، نابسامانی‌ها، فلک‌زدگی‌ها، نابرابریهای عظیم طبقاتی، شکنجهٔ روزمره در زندانها و خیابان‌ها و جهنم آخوند‌ساخته را آسمانی و ابدی تلقی کرد. به آنها ساخت و با آنها سوخت یا دست به خودکشی زد.
تئوری «می‌توان و باید» می‌گوید: سرنگونی خلافت خامنه‌ای شدنی است و اعتراضها و قیامهای مردم ایران بارها این حاکمیت را تا آستانهٔ سرنگونی پیش برده است.
«می‌توان و باید» می‌گوید: هیچ تضادی در دنیای ما انسان‌ها نیست که یک راه‌حل نداشته باشد. براندازی یکی از آنهاست. مردمی که توانستند سلطنت شاهنشاهی را به زیر بکشند، از پس سلطنت دینی هم برخواهند آمد.
«می‌توان و باید» یعنی هیچ نیرویی نیست که جلوی سرنگونی نظام ولایت فقیه را بگیرد. عنصر تعیین‌کننده نه عده و عدهٔ پاسداران و آخوندها و نه شهرهای موشکی آنها بلکه اراده‌های درهم‌تافتهٔ انسانی است که از آن قیام و انقلاب می‌زاید.
«می‌تواند و باید» یعنی هیچ راهبندی نمی‌تواند مانع انتخاب آزادانهٔ انسان و حرکت او برای تغییر وضع موجود شود. فقط کافی است اراده کند، دست خود را به جمع بدهد و دست جمع را بگیرد و انرژیهای مکنون خود را از زنجیر آزاد نماید. انسانی که بتواند بر امیال و جبرهای درونی خود برشورد، قادر خواهد بود بر کون و مکان غلبه کند و فراتر از آن برود.
«می‌توان و باید» یعنی برای محقق کردن هر تغییر باید به‌صورت مینیاتوری و ریزبافت میلیون‌ها تضاد حل کرد. خسته نشد، میدان را به دشمن واگذار نکرد و آن‌قدر بر امید سماجت ورزید تا دشمن خسته، مأیوس و ناامید شود.
«می‌توان و باید»، علامت راهنما و تابلوی همیشه روشن کانون‌های شورشی در فعالیت‌های روزمرهٔ آنها در میهن چشم‌انتظار است. آنها می‌دانند که در آنها قدرتی نهفته است که معادل افروختن یک جرقه در انبار فشردهٔ باروت است.
***
ماحصل این‌که «می‌توان و باید» برای مجاهدین، مقاومت ایران، کانون‌های شورشی و هر ایرانی دگرگونی‌طلب، آزاده و برانداز، یک تئوری راهگشا در میهنی است که مردمش بیش از هر زمان نیاز دارند انرژیهای انفجاری خود را باور کنند و این باور را به سوخت‌بار قیام و انقلاب تبدیل سازند.
ایران این‌چنین آزاد می‌شود. 

مسجد فاطمه زهرا -اشرف۳

چندان باور کردنی نبود که مجاهدین هجرت کرده از عراق، یک‌سال بعد از انتقال پیروزمند به آلبانی، دست به ساختن شهری بزنند؛ مشابه «اشرف ۱» و در شان و شکوه «اشرف۳»؛ اما این «نامحال و ناممکن»، در مدتی کمتر از یک‌سال محقق شد. آنها با سماجت و سخت‌کوشی رزمنده در یک کار جمعی شکوهمند، مینیاتوری،…

«می‌توان و باید»

عقل گوید: شش جهت حد است و بیرون راه نیست عشق گوید: راه هست و رفته‌ام من بارها (مولوی) گفتاورد کوتاه، سلیس و سادهٔ «می‌توان و باید» را در موضع‌گیری‌ها، پیام‌ها، سخنرانی‌ها، شعارها و گفتگوهای اعضا و هواداران مقاومت ایران به‌کرات شنیده‌ایم. علاوه بر آن دیده‌ایم که کانون‌های شورشی، بارها آن را در نقاط مختلف…

فرماندهان شورشی دهه ۶۰ - مهدی خدایی‌صفت

آنها ایستادن تا به آخر و جنگیدن تا آخرین نفس را به ما آموختند. برای آزادی باید ایستاد و فداکرد. آنها برای امروز من و تو می‌جنگیدند و برای فردای فرزندانی که وارثان ایران آزاد خواهند بود. روزهای ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱، تهران غرق در آتش و دود و خون بود. مردم پایتخت در…

کاظم رجوی، خونی افشاگر، جوشان و ناآرام

«شرایط هر چه باشند ما در برابر محراب مقدس تاریخ ایران به وظیفه انسانی، وجدانی، میهنی و مردمی‌مان برای نجات شرف، اعتبار و حیثیت و افتخارات مردم‌مان، تمامی مردم‌مان تا آنجا که در قوه داشتیم، قیام و اقدام کردیم. ما مردانه ایستاده‌ایم، بیچاره شب‌گرایان، وقتی مردمی به‌این درجه از آگاهی به‌این درجه از پایمردی به‌این…

«شب قدر»؛ قیام برای سپیده‌آفرینی از دل شب

شب قدر چیست؟ در زندگی و سرنوشت ما انسان‌ها چه تأثیری دارد؟ این‌ها سؤال‌هایی هستند که ممکن است هر انسان در زندگی خود دست‌کم یک‌بار با آن کلنجار رفته باشد. ارتجاع و جاهلیت تجسم یافته در ساختار نظام ولایت فقیه، این واژه را مانند دیگر واژه‌ها مسخ کرده و محتوای مورد نظر خود را در…

علی(ع) و آنچه در ایران می‌گذرد

این روزهای ماه رمضان و شبهای آن‌که مقارن با شب های قدر است، با نام و یاد علی(ع) عجین شده است. نام علی(ع) برای همهٔ مسلمانان به‌ویژه برای مردم ایران قرین عدالت اجتماعی، آزادی، برابری، حمایت از محرومان و ستمدیدگان و دشمنی با ستمگران و مال‌اندوزان است. کلمات جاودان مولای متقیان همواره انگیزانندهٔ توده‌های مردم…

شب‌های قدر و ارزش انتخاب‌های پی‌درپی

ذات نایافته از هستی بخش چون تواند که بود هستی بخش؟ (جامی. سبحه‌الابرار) با فرا رسیدن شب‌های قدر در ماه رمضان، مجاهدین برای پاسخگویی به رسالت سنگین خود در قبال خلق قهرمان ایران، دست به انتخاب‌های پی‌درپی و متناسب با شرایط مبارزاتی می‌زنند. هم‌چنان‌که در یادنامه‌های شهیدان و مجاهدان صدیق اشرفی دیده و خوانده‌ایم، آنها…

بلوغ ۳۰ فروردین و ارثیه‌های تاریخیِ دو جبهه

رشد آگاهی، تغییر ارزش‌ها حادثه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در طول تاریخ و گذار زمان، بالغ می‌شوند. حادثه‌هایی را با معناهایشان در ۴۹ یا ۴۶سال پیش یک‌طور می‌فهمیدیم و الآن در آغاز قرن پانزدهم، همان حادثه‌ها را طوری دیگر درمی‌یابیم؛ یعنی تأویل و شناخت آنها را در مداری متکامل‌تر و از نظر زمانی وسیع‌تر…

۳۰ فروردین، حماسه‌یی نغمه‌خوان، شکوفان و ناایستا

سال‌های ۵۱ و ۵۴ در برگیرندهٔ دو حماسهٔ بالابلند در تاریخچهٔ مبارزه انقلابی مسلحانه با دیکتاتوری سلطنتی هستند. این دو حماسه در یک روز آتشین با هم تلاقی می‌کنند: «۳۰ فروردین» در ۳۰ فروردین ۵۱ نخستین اعضای دستگیر شده از مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جوخه‌های اعدام قرار گرفتند تا با خون خود،…

فروغ اشرف؛ برخون خویش پارو زدند و راه گشودند...

۱۴ تا ۱۹فروردین۱۳۹۰ اشرف هدف یک طرح هماهنگ برای اشغال و قتل‌عام قرار گرفت. پس از شکست آخرین تلاشهای چند ساله دشمن و حامیانش برای به تسلیم کشاندن مجاهدان اشرف، پس از شکست «فروپاشی نرم» آنطور که سرهنگ مک گلاسکی فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در قرارگاه اشرف، در روشنگری تکان دهنده‌اش به آن اشاره کرد،…

مصاف دست‌های خالی با زره‌پوش و باروت

گذر بر حماسه‌های خلق شده در تاریخچهٔ انقلاب نوین ایران، ما را به درس‌های جدیدی رهنمون می‌شود؛ درس‌هایی که هر کدام تئوری نوین انقلاب و مقاومت در عصر استیلای ارتجاع، استبداد و بنیادگرایی محسوب می‌شوند. این آموزه‌ها را باید استخراج کرد، ارج نهاد، منتقل کرد و به نسل‌های شورشی امروزین ایران انتقال داد و سرانجام…

تکثیر رسم ایستادگی بر بالهای خونین صبا

«روز شنبه بیستم فروردین سال۱۳۹۰، حدود ساعت پنج و نیم بامداد، در حالی‌که، در بیمارستانی که دو سرباز مثل یک زندانی مواظب من بودند، به‌دنبال درخواست اهدای خون از این و آن بودم، تا زندگی صبا را نجات دهم، سرباز سوم رسید و گفت دخترت مرد! به شتاب به داخل بخش RCU بیمارستان عدنان خیرالله…

مسعود رجوی؛ خالق دستگاه فلسفی - ارزشی ایران نوین

دکتر بهروز پویان، کارشناس علوم سیاسی از تهران برتولت برشت در نمایشنامه "زندگی گالیله" از قول او، پس از کوتاه‌آمدن از موضع علمی‌اش مبنی بر چرخش زمین به دور خورشید در دادگاه تفتیش عقاید می‌گوید: «اگر من مقاومت می‌کردم، طبیعیون می‌توانستند چیزی نظیر سوگند بقراطی طبیبان به‌وجود آورند و عهد کنند که علم خود را…

در محضر وجدان بیدار روشنفکر اصیل و متعهد ایران

زندگی‌هایی هستند که ندانستن‌شان، کمبود فصلی از حضورت در این کرانهٔ آبی ـ خاکیِ وجود است. این زندگی‌ها از مجموع به‌هم پیوستهٔ سرفصل‌های جداجدا تشکیل نشده‌اند، بلکه از زمان فراز خودآگاهی‌شان تا نقطهٔ فرود مرگ‌، سراسر قله‌اند. و ندانستن همین‌اش، کمبود آن فصل از آمد و رفت در این منظرگاه و کرانهٔ وجود است. شاید…

و پایش ایستادیم! – مهدی خدایی‌صفت

و پایش ایستادیم! – مهدی خدایی‌صفت ساعت ۱۵روز ۷بهمن ۱۴۰۰ تصویری و خروشی بر روی ۲۵ شبکه تلویزیونی و دهها شبکه رادیویی حکومتی، ظاهر شد، ارکان رژیم را به لرزه درآورد و مردم ایران و بسیاری از جهانیان آن را دیدند و شنیدند: «ولی ما امروز هم‌چنان افتخار می‌کنیم که وقتی گفتیم: مرگ بر ارتجاع،…

خالقان حماسهٔ ۱۹بهمن۶۰؛ پرتوافکنان بر سمت درست تاریخ

غربت شکفتن لاله در برف، جامهٔ استعاره را می‌درد و خلعت انسانی دیگر و انسانی بهتر را به بر می‌کند. فضای «علامت ممنوع زدن پرواز» در سال ۶۰ و فصل‌های تیره‌ناک آن هم انسانی دیگر و انسانی بهتر را انتظار می‌کشید؛ چرا که خمینی در کار تبدیل یک جامعه به مرداب بود تا فقط غوکان…

اشرف نامی که در فدا متولد شد

اشرف نامی که در فدا متولد شد دفتر و وسایلم را بر می‌دارم و روی اتوبان تاریخ به راه می‌افتم. از ایستگاه بهار سال۱۳۵۵ تا ۱۹بهمن ۱۳۶۰. در جستجوی نامی که در تاریخ امتداد پیدا کرد گام برمی‌دارم. می‌خواهم او را بشناسم. اهل زنجان است و در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کرده است.…

نه شاه، نه شیخ – #درود_بر_رجوی سرچشمه #مجاهدین سرموضع – محمدعلی توحیدی

 نه شاه، نه شیخ - درود بر رجوی سرچشمه مجاهدین سرموضع - محمدعلی توحیدی نورافشانی سرفصلهایی که رهبری و راهگشایی مبارزاتی مسعود رجوی را در سپهر سیاسی ایران معاصر درخشان می‌کند، سبب می‌شود که تفکیک و توصیف رنگهای متمایز این یا آن عمل راهگشا یا تئوری راهنمای او مشکل شود. با این حال، تلاش می‌کنم…

علیرضا خالوکاکایی: نورمراد، خاطره‌یی زیبا در قاب‌ دل‌انگیز شرافت

«دایه دایه وقت جنگه» برای اولین بار او را در سال ۱۳۷۱ در یکی از مقرهای ارتش آزادیبخش ملی ایران دیدم، دمدمه صبح بود، هنوز آفتاب تیرماه عراق، کلاف‌ سوزان خود را نگشوده بود و می‌شد در تنفس کوتاه اول روز، بر کشیدگی صاف لوله تانک تی۵۵ دست سود یا بدنه سبز سیر یک تیربار…

جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی ـ پیشتازان اشرف‌نشان قیام

۴ بهمن ۸۹ ـ سالروز شهادت جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی چهارم بهمن، سالروز شهادت قهرمانانهٔ دو مجاهد، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی است. دلاورانی که مرگ را و رژیم مرگ آفرین را مغلوب ارادهٔ خود کردند. پیام مسعود رجوی به‌ مناسبت شهادت جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی سلام بر حسین و…

اهمیت و جایگاه ۳۰دی در تاریخ معاصر ایران - #مسعود_رجوی

روز ۳۰دی، در تاریخچهٔ انقلاب نوین ایران، اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت ویژه مدیون نقش، جایگاه رهبر مقاومت، مسعود رجوی است. او نمایندهٔ نسلی بود که به‌حق «نسل انقلاب» نام گرفته بود. نسلی که اسلام را به‌عنوان یک ایدئولوژی بن‌بست‌شکن و راهنمای عمل مبارزاتی از دل پراتیک انقلابی، شکنجه و زندان و سرانجام کشاکش خونین…

۳۰دی و راهی که گام‌به‌گام خلق شد - مهدی خدایی‌صفت

«روزی که فردا از آن جوانه زد». این جمله زیبا و بسیار گویا توصیف یک بانوی شورشی تهرانی از روز تاریخی ۳۰دی است که در برنامه همیاری با سیمای آزادی بیان کرد، بله فردایی که از همان نیمه‌شب ۳۰دی آغازشد، صورت مسأله ایران را رقم زد و سرنوشت را در مسیر تکامل تاریخی‌اش به پیش…

تأملی در مفهوم تاریخی ۳۰دی - #مسعود_رجوی

۳۰ دی را چه باید دید؟ آیا مناسبت سیاسیِ ۳۰دی، گرامی‌داشت خاطرهٔ آزادیِ نسلی از مبارزان علیه دیکتاتوری است؟ آیا ۳۰دی سرانجام یک مسیر، یک اندیشه و یک خواسته بود یا آغاز آن‌ها؟ آیا در گرامی‌داشت سالانهٔ ۳۰دی که هر سال تکرار می‌شود، می‌توان درس‌ها و رهنمودهایی را یافت که سراغ‌شان رفت و آنها را…

نگاهی به دیپلماسی #مقاومت_ایران در آینهٔ منافع ملی - قسمت چهارم (پایان) - #مجاهدین_خلق

شناخت وحدت و تضاد در روابط بین‌الملل این قسمت از این سلسله مقاله‌ها را می‌توان هم مبنای شناخت دیپلماسی مقاومت ایران دانست و هم جمع‌بندی پایانیِ این مقاله‌ها. این قسمت را به‌طور خاص عطف به بحثی که درباره قانون‌مندی‌های جهان تک‌قطبی داشتیم، باید به‌عنوان چراغ روشنگری بر فعالیت‌های بین‌المللی و دیپلماتیک مقاومت ایران مد نظر…

نگاهی به دیپلماسی #مقاومت_ایران در آینهٔ منافع ملی - قسمت سوم - #مجاهدین_خلق

مفهوم سیاسی و استراتژیک افشای برنامهٔ هسته‌یی و بمب‌سازی نظام ملایان در دو دههٔ گذشته یکی از فعالیت‌های مقاومت ایران و مجاهدین خلق افشای پروژه‌های مخفیِ هسته‌یی و بمب‌سازی نظام ملایان بوده است. در این بخش می‌خواهیم از منظر دیپلماسی مقاومت، به جایگاه و نقش این فعالیت افشاگرانه و روشنگرانه در آینهٔ منافع ملی ایران…

نگاهی به دیپلماسی #مقاومت_ایران در آینهٔ منافع ملی - قسمت دوم - #مجاهدین_خلق

رفتن یا نرفتن به عراق گفتیم که با دسترس بودن صلح از خرداد ۱۳۶۱ به بعد، دیگر عراق طرف جنگ‌طلب نبود. از آن پس باید تمام تکاپوی سیاسی و دیپلماتیک را بر شکست سیاست جنگ‌طلبی و کشورگشایی خمینی با شاخص تأمین منافع ملی ایران متمرکز نمود. شورای ملی مقاومت ایران اولین قدم را برداشت: امضای…

نگاهی به دیپلماسی #مقاومت_ایران در آینهٔ منافع ملی - قسمت اول - #مجاهدین_خلق

تابلویی برای همهٔ زمانها و دورانها «بودن یا نبودن؛ مسأله این است». این عبارت کوتاه از نمایش‌نامه‌نویس مشهور انگلیسی ویلیام شکسپیر، در سده‌های متوالی از جانب بسیاری فلاسفه، شاعران، نویسندگان و اندیشمندان مورد نقد و تأویل و معناشناسی قرار گرفته است. فصل‌مشترک نقدها، تأویل‌ها و معنایابی‌ها پیرامون این عبارت شکسپیر، تأکید دارد بر «مسؤلیت‌شناسی و…

#مریم_رجوی؛ افق نگاهش، آینده روشن #ایران

کشوری بزرگ و متمدن میهن عزیز مان ایران، مهمترین کشور آسیای غربی و دومین کشور بزرگ خاورمیانه است. این جغرافیای ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربعی، سر در آبهای مواج خزر دارد و پا در موجهای خروشان عمان. رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس در شمال، غرب و جنوب غربی آن به‌راستی دو دیوار قابل دفاع و نفوذناپذیر برای ایران…

مقاومتی با تعهد به #آزادی و تکیه بر ذخایر بی‌پایان انسانی - #مریم_رجوی

 مقاومتی با تعهد به آزادی و تکیه بر ذخایر بی‌پایان انسانی یک سؤال ضروری سرمایهٔ اصلی و تعیین‌کنندهٔ مقاومت ایران در مصاف سرنوشت‌ساز با دیکتاتوری جرار دینی چیست؟ آیا این مقاومت از سرزمین آزاد شده و خاک برخوردار است؟ آیا چاه نفت، معادن طلا و الماس یا پول کلان دارد؟ آیا از ناو هواپیمابر، جنگنده‌های…

آزمون دشوار یک نسل در نبرد سرنوشت - #مجاهدین

«الان ساعت ده و ده‌ دقیقه روز شنبه ۴ مهرماه سال۱۳۶۰ است. من به‌خوبی می‌دانم که آخرین لحظات عمرم را دارم سپری می‌کنم. زیرا فردا برنامهٔ بسیار گسترده و بسیار مهمی داریم که حالت نقطهٔ عطف را در جنبش دارد و این حالت پیش نمی‌آید و قوام نمی‌یابد مگر با خون، و این خون از…

#مجاهدین - عباس مدرسی‌فر؛ ستایشی که هست و جایی که خالی‌ست

تأمل در زندگی عباس مدرسی‌فر، راه افتادن از دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی / ۵۰ و ۶۰میلادی در متن و بطن دنیایی لبالب از جنبش‌ها، مبارزان، آزادیخواهان با اشتیاق کسب ارزش‌های والای انسانی و انقلابی است. در اتمسفر تنفس سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن سال‌ها اصلاً عجیب نبود که زنان و مردانی پای به…

نگاهی از پنجره‌یی دیگر به شهید مهدی رضایی - #مجاهدین

آیا مهدی رضایی یک اسطوره بود؟ آیا او یک نخبه بود؟ دربارهٔ مهدی رضایی بسیار نوشته و گفته‌اند. صفت آشنای معرف او میان سه چهار نسل قبل، «گل سرخ انقلاب» است. این صفت، ترکیبی از سن او و مقاومت و پایداری‌اش زیر شکنجه و پذیرش اعدام می‌باشد. او جوان‌ترین شهید سازمان مجاهدین خلق در میان…

صفی بی‌انتها از تکثیرشدگان آرمانی #مجاهدین

سازمان نظم جوان! سازمان سبزترین درخت مایگی، در دهانه‌ٔ پرزوال‌ترین پاییز! سازمان تفنگ و پرنده و زیتون! می‌خواهم نامت تا همیشه تاریخ، بر یالهای جاودانگی نقر شود. شهریور برای مجاهدین و مقاومت ایران ماه عجیبی است. در دهمین برگ این ماه شگفت، قتل‌عام اشرف در سال۱۳۹۲ نقش بسته است. خون شتک‌ زده بر این صفحه…

بقای جاودان با فدای بیکران #مجاهدین

دکتر بهروز پویان، کارشناس علوم سیاسی از تهران بیش از نیم قرن از حیات ثمربخش سازمان مجاهدین خلق ایران می‌گذرد. وارد پنجاه و هفتمین سال می‌شویم. به اندازه عمر رژیم پهلوی. همو که در سال پنجاه پس از دستگیری حنیف بنیان‌گذار، جست و خیز کنان خیال خام پایان مجاهدین را به سور نشست. اما آن…

شکست ناپذیر – مهدی خدایی صفت #مجاهدین

زمانی ژنرال جیاپ فاتح دین بین فو نوشت: در آینده جهان از دو چیز به شگفتی خواهد رفت یکی نیروی هوایی آمریکا و دیگری سازماندهی ویت کنگ. سخن مارشال ارتش ویتنام و شگفتی که به آن اشاره می‌کند کاملاً درست و واقعی بود. چرا که پیروزی شگفت‌انگیز جبهه آزادیبخش ملی ویتنام در جنگ۲۰ ساله با…

نگاهی به انتخاب مسئول اول #مجاهدین

موضع مسئول اول در سازمان مجاهدین، معادل دبیرکل در سایر احزاب است و در دورهٔ مسئولیت خود در هر زمینه از مسئولیتهای سازمانی پاسخگو می‌باشد. انتخابات در داخل سازمان مجاهدین، طبق آیین‌نامه هر دو سال یک‌بار و در سرآمد ۱۵شهریور (سالروز بنیانگذاری سازمان) برگزار می‌شود. در این انتخابات، مسئول اول طی سه شور یا سه‌…

آغاز پنجاه و هفت سالگی #مجاهدین؛ فلسفهٔ سیاسی، نقش رهبری

جهان و انسان‌ها؛ آزمون آرمانها و نقش‌ها دنیای انسانی ما در گذار از چندین میلیون سال بر این هستی بیکران، میدان نبرد ایده‌ها، ایدئولوژی‌ها، آرمانها، مدیریتها و کیفیت رهبریها است. جنبش‌های اجتماعی، قیام‌ها، انقلاب‌ها، جنگ‌ها، دولتها، کنش‌های سیاسی و چرخه‌های اقتصادی و هرآنچه که بر مجموع حیات اجتماعی بشر اثر می‌گذارند و نظام می‌دهند، پیاپی…

نفی فردیت خودخواهانه، دستاورد انقلاب #مجاهدین

خود محورپنداری، خودکمال‌انگاری، خودبرتربینی، ایگوتئیزم (خودخدا انگاری) خودشیفتگی یا نارسیسم از آفتهایی است که در هر اجتماعی مذموم شمرده می‌شود. افراد خودشیفته یا نارسیست، خود را محور هستی می‌پندارند و به خود به‌صورت شیفتهٔ خویش می‌شوند. این صفت‌های ناپسند تا وقتی در یک حیطهٔ محدود عمل می‌کنند زیان چندانی از آنها متوجه جامعه و مردم…

طلایه‌های قیامی دیگر در خشم ارتش گرسنگان

با ورود نظام ولایت فقیه به فاز سرنگونی، سلسلهٔ از قیامهای آتشین در تقدیر است و…

دروغهای رئیسی جلاد و واقعیت سفره‌های خالی

در هراس از خروش و خیزش فزایندهٔ مردم در شهرهای مختلف و گسترش آن به سایر…

پاسخ کوبندهٔ مردم به‌رئیسی جلاد

آخوند رئیسی دوشنبه شب ۱۹اردیبهشت در صحنهٔ تلویزیون ظاهر شد و ضمن عادی جلوه دادن قطار…

نان گران شد - م. شوق

نان گران شد نانوایی بسته است سفره‌ها از بی‌نوایی خسته است من ولی از هم‌صدایی می‌سرایم…

ارتزاق تمساح ولایت فقیه از گروگانگیری و تروریسم

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در تاریخ ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱ در خبری به‌نقل از وزارت بدنام اطلاع داد…

قتل‌عام با گرسنگی، پاسخ چیست؟

در امتداد گرانی صد تا چهارصد درصدی کالاها و گرانی نان این روزها شاهد سلسله‌ای از…

بازی با گرانی، بازی با آتش

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) میزان افزایش قیمت شماری از اقلام اساسی مورد نیاز مردم بر اثر…

رخداد ـ آنتورپ؛ سرنوشت ذلت‌بار یک مزدور!

https://youtu.be/P9_u3nMtcqwپاسخ دادگاه استیناف به ۳مزدور نفوذی تماشایی‌ست. دادگاه با افزایش حکم و جریمه، حساب مزدوران را…

دشمنی دیرینه و خونین خامنه‌ای با کارگران – عباس داوری

روز ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۱، خامنه‌ای در دیداری با کارگران دست‌چین‌شده کینهٔ دیرینهٔ خود نسبت به طبقهٔ کارگر…

دجالیت سخیف خامنه‌ای برای مهار قیام کارگران

به نظر می‌رسد که حق‌طلبی کارگران و بازنشستگان و معلمان و سایر اقشار، «عمود خیمه نظام»…

قتل‌عام با گرسنگی - قیام گرسنگان

۹ماه پیش خامنه‌ای هنگام منصوب کردن رئیسی جلاد بر مستند ریاست‌جمهوری او را شاخص «مردم‌سالاری» نامید.…

کرهٔ زهرآلود از آب گل‌آلود!

ابهام بر سفره‌های مردم سایه افکنده و خانواده‌ها نمی‌دانند نانی را که امروز می‌خورند، فردا هم…

دادگاه آنتورپ، ایران؛ آه... اگر قانون...

رأی دادگاه آنتورپ بلژیک در روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ هر ایرانیِ پویندهٔ آزادی، دموکراسی و قانون را…

خامنه‌ای و رئیسی در تزلزل و هراس!

این روزها بحث «نان» مهمترین مبحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران است. خامنه‌ای در…

خامنه‌ای؛ وحشت از شورش کارگران!

https://youtu.be/iBVEHMha4TAروز کارگر، خامنه‌ای خفقان گرفت و مزدورانش به جان کارگران افتادند اما یک هفته بعد، بی‌مقدمه…

آیا تورم هم موهبت است؟. برای چه کسی؟!

هنوز یک سال از گماشته شدن آخوند رئیسی جلاد به منصب ریاست‌جمهوری توسط خامنه‌ای نگذشته، که…

حکم دادگاه و حکم تاریخ

رژیم آخوندی هنوز از ضربه دادگاه سوئد و درخواست اشد مجازات برای دژخیم قتل‌عام به‌خود می‌پیچید…

قدرت «نان» و قطع ارتزاق از دجالیت

در دنیای سیاست و ایدئولوژی‌ها و مناسبات اجتماعیِ منتج از آن‌ها، شناخت ماهیتها و تمیز دادن…

حکم دادگاه استیناف بلژیک؛ پیام‌ها و پیامدها

روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ یکی از روزهای به‌یادماندنی برای مقاومت ایران خواهد بود. در این روز تاریخی،…

خامنه‌ای؛ مصادره آخرین لقمه‌های مردم!

https://youtu.be/AgxrDl_rP-4خامنه‌ای با برداشتن یارانه آرد، آخرین لقمه‌های مردم را ربود و گفت تقصیر قاچاقچیان و جنگ…