یکی از قدرشناسی‌های شایسته از انسان‌هایی که با آنها معاصر و آشنا هستی، شناخت شأن و مرتبت و درک جایگاه و قدر انسانی‌شان در زمان حضور و حیات‌شان است. در عرف نابه‌جا و نمک‌نشناسیِ روزگاران، قدرشناسی از زندگانی معناآفرین و فرهنگ‌ساز، رسمی متعارف نبوده است. این قدرشناسی گویی تبعید شده است تا از پس خبر حیرت‌بار درگذشت محبوبی، ناگهان از تبعیدگاه خاطر آدمیان بازگردد.
در این میانه هستند انسان‌هایی که در روزگار حضورشان، شاهدان قدرشناس را متوجه فضیلت حضور و وجودشان می‌کنند. یکی از اینان ابراهیم سعیدی است. مجاهد و مبارزی والاقدر که رسالت روشنفکری و مسؤلیت‌شناسیِ آرمانی، مبارزاتی و تشکیلاتی را با هم آمیخت و زندگی‌اش، ترجمان عینی و مادیِ چنین رسالتی است.
 
جمع این صفات در یک وجود، از منظر برخی ارزش‌گذاریهای آغاز قرن بیست‌ویکم که قرائتهایی، دورهٔ تاریخی ـ فلسفیِ آن را عصر بی‌آرمانی تفسیر می‌کنند، البته تأمل‌برانگیز است. بی‌آرمانی، فقط ترک و نفی فلسفهٔ تاریخ نیست، بلکه مقدم بر آن نفی مبارزه، تشکیلات و گریز از پرداخت آگاهانهٔ بهای سنگین مبارزه‌یی حرفه‌یی و طولانی برای نفی جبر، دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی است. چنین مفاهیمی را با حضور در میدان مبارزه با دیکتاتوری قرون‌وسطایی خمینی تا خامنه‌ای یک‌جور می‌توان درک نمود و شناخت، و در بیرون این میدان طوری دیگر؛ آن‌قدر که حتی شاید وارونه!
در هر تفسیر و تحلیلی از چنین مفاهیمی، به‌ناگزیر به نقش روشنفکر در زمانهٔ سلطهٔ خمینی و وارثانش می‌رسیم. قرائت این نقش و این سلطه، ضرورت شناخت فضیلت والاتبارانی را که در این چهار دهه به نگاهبانی از واژهٔ «روشنفکر» پرداختند، مجاب می‌نماید.
 
«واژه» در نظام ملایان ولایی، آن وجود تاریخی ـ زبانی ـ فرهنگی است که این قوم تباه‌گر حرث و نسل و ارزش‌ها، با تمام وحشانیت ویران‌نگرش دست به تجاوز به تبار معنایی و انسانیِ آن برده است. از این جمله ذبح‌شدگان است واژهٔ «روشنفکر». از طرفی این وحشانیت تجاوزگر و قاتل ارزش‌ها و واژگان، مسئولیت روشنفکر حقیقی را برای خالی نکردن میدان، مضاعف می‌کند. شاید بهترین وصف، شعر شاعر جوان و صاحب سبک، مجاهد شهید مهدی حسین‌پور (بهداد) باشد که این مسئولیت را به خود و دیگر شاعران و روشنفکران گوشزد کرده و نوشته است:
«برای کلمه می‌جنگم
برای تک‌تک واژه‌ها» (از کتاب: پشت دیوار پلک‌ها).
 
روزگار سلطهٔ خمینی و وارثانش، به‌دلیل تجاوز به همهٔ حریم ارزش‌های پیرامونیِ انسان اجتماعی ـ آرمانی، یکی از عرصه‌های آزمایش «روشنفکران» بوده است. تقریباً هیچ دوره‌یی از تاریخ دو سه قرن اخیر را سراغ ندارم که مفهوم روشنفکری و رسالت آن، دچار چنین چالش و گسیختگی میان معنا و آرمان با حاملان آن شده باشد. تسلط به آثار این دوره از نکبت سلطه‌گری توأم با تجاوز به حریم ارزش‌ها و معانی و ذبح کلمات، ما را به قدرشناسی از فضیلت مبارزان و مجاهدانی در زمرهٔ ابراهیم سعیدی راهنمون می‌شود. انسان‌هایی که هم بهای فیزیکیِ دورانی پر از رنج‌باریِ فراق و شکنج را تاب آورده‌، نشکسته و نگسسته‌اند و هم از پس شناخت تئوریک آثار شرایط سیاسی ـ روانیِ این دوره برآمده و آن را تبیین راهگشایانه می‌کنند. تبیینی که در صحنهٔ سیاسی ایران طی این چهار دهه، آزمایش دو یا سه نسل از روشنفکران معاصر بوده است.
 
ابراهیم سعیدی متعهد به پاسخ واقعی به این صحنه با حضور در خط مقدم مبارزه‌یی حرفه‌یی و تشکیلاتی و آرمانی بود. روشنفکر حقیقی با انتخاب مبارزه با تضاد اصلی ایران در این چهار دهه شناخته می‌شود. ابراهیم سعیدی متعهد به‌عمل مشخص سیاسی ـ تشکیلاتی ـ آرمانی بود. از این رو دانش‌های فراوانش، پرتوهای راهگشای شناخت مسیر پیشبرد این تعهد شدند. دانش و تعهد به مبارزه برای سرنگونی مهیب‌ترین نیروی ارتجاعی تاریخ ایران در هیأت نظام قرون‌وسطایی آخوندی، مسؤلیت‌آفرین و فضیلت‌بخش است. هوشیاری سیاسی منطبق بر منافع ملی ایران در زمانهٔ آخوندهای تمامیت‌خواه، والاترین صفت و خصلت هر روشنفکر حقیقی است. ابراهیم سعیدی یکی از نمونه‌های این هوشیاری سیاسی و پاسخ به تعهدات مبارزاتی و تشکیلاتیِ آن بود.
همواره تأکید داشت که رسالت قلم روشنفکر متعهد، پالایش صحنهٔ سیاسی ایران از خیانت‌های خمینی و وارثانش و هم‌سویانشان به واژه‌ها و مفاهیم و ارزش‌های انسانی و مبارزاتی و آرمانی است.
 
در این چهار دهه کم نبوده‌اند انسانهای والایی که با شناخت رسالت روشنفکری و متعهد بودن به حفاظت از آن در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، پرتوهای قدرشناسیِ دیگران از خود را پیرامون خویش ساطع نموده‌اند. ابراهیم سعیدی نیز چنین ارزش‌های ستودنی را پیرامون خود پراکند و برگی درخشان را در کتیبهٔ محبوب آزادی نشاند و ارثیه‌های عاشقانهٔ نسلی شیفتهٔ ایران آزاد فردا را در قدرشناسیِ چنین فصیلتی، مهر تداوم و جاودانگی زد.
«س.ع.نسیم» 

در قدرشناسیِ فضیلت روشنفکر متعهد

یکی از قدرشناسی‌های شایسته از انسان‌هایی که با آنها معاصر و آشنا هستی، شناخت شأن و مرتبت و درک جایگاه و قدر انسانی‌شان در زمان حضور و حیات‌شان است. در عرف نابه‌جا و نمک‌نشناسیِ روزگاران، قدرشناسی از زندگانی معناآفرین و فرهنگ‌ساز، رسمی متعارف نبوده است. این قدرشناسی گویی تبعید شده است تا از پس خبر…

درخشش خرداد خونین، در تداول روزگاران

نسل‌های تازه چشم گشوده به سیاست و مبارزه در جریان انقلاب ضدسلطنتی و نسل‌های پس از آن، محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع‌زادگان را به چشم ندیدند. آنها برای نخستین‌بار با درنگ در پوسترها، نقاشی‌ها و یادمانهای ۴خرداد و وصیت‌نامه‌های شورانگیز، با این رهبران استثنایی آشنا شدند. شهادت آنان پیش و بیش از…

۴خرداد ـ سالروز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

حماسه شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران ۴خرداد همان شاخص و کلمه بنیادینی است که نه تنها پاسخ بقا و ماندگاری سازمان در تمامی تاریخچه ۵۴ساله‌اش، بلکه سرلوحه حرکت سازمان از آغاز تا امروز و آینده بوده و خواهد بود. روزی که دژخیمان شاه بنیانگذاران مجاهدین؛ محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان را…

مسجد فاطمه زهرا -اشرف۳

چندان باور کردنی نبود که مجاهدین هجرت کرده از عراق، یک‌سال بعد از انتقال پیروزمند به آلبانی، دست به ساختن شهری بزنند؛ مشابه «اشرف ۱» و در شان و شکوه «اشرف۳»؛ اما این «نامحال و ناممکن»، در مدتی کمتر از یک‌سال محقق شد. آنها با سماجت و سخت‌کوشی رزمنده در یک کار جمعی شکوهمند، مینیاتوری،…

«می‌توان و باید»

عقل گوید: شش جهت حد است و بیرون راه نیست عشق گوید: راه هست و رفته‌ام من بارها (مولوی) گفتاورد کوتاه، سلیس و سادهٔ «می‌توان و باید» را در موضع‌گیری‌ها، پیام‌ها، سخنرانی‌ها، شعارها و گفتگوهای اعضا و هواداران مقاومت ایران به‌کرات شنیده‌ایم. علاوه بر آن دیده‌ایم که کانون‌های شورشی، بارها آن را در نقاط مختلف…

فرماندهان شورشی دهه ۶۰ - مهدی خدایی‌صفت

آنها ایستادن تا به آخر و جنگیدن تا آخرین نفس را به ما آموختند. برای آزادی باید ایستاد و فداکرد. آنها برای امروز من و تو می‌جنگیدند و برای فردای فرزندانی که وارثان ایران آزاد خواهند بود. روزهای ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱، تهران غرق در آتش و دود و خون بود. مردم پایتخت در…

کاظم رجوی، خونی افشاگر، جوشان و ناآرام

«شرایط هر چه باشند ما در برابر محراب مقدس تاریخ ایران به وظیفه انسانی، وجدانی، میهنی و مردمی‌مان برای نجات شرف، اعتبار و حیثیت و افتخارات مردم‌مان، تمامی مردم‌مان تا آنجا که در قوه داشتیم، قیام و اقدام کردیم. ما مردانه ایستاده‌ایم، بیچاره شب‌گرایان، وقتی مردمی به‌این درجه از آگاهی به‌این درجه از پایمردی به‌این…

«شب قدر»؛ قیام برای سپیده‌آفرینی از دل شب

شب قدر چیست؟ در زندگی و سرنوشت ما انسان‌ها چه تأثیری دارد؟ این‌ها سؤال‌هایی هستند که ممکن است هر انسان در زندگی خود دست‌کم یک‌بار با آن کلنجار رفته باشد. ارتجاع و جاهلیت تجسم یافته در ساختار نظام ولایت فقیه، این واژه را مانند دیگر واژه‌ها مسخ کرده و محتوای مورد نظر خود را در…

علی(ع) و آنچه در ایران می‌گذرد

این روزهای ماه رمضان و شبهای آن‌که مقارن با شب های قدر است، با نام و یاد علی(ع) عجین شده است. نام علی(ع) برای همهٔ مسلمانان به‌ویژه برای مردم ایران قرین عدالت اجتماعی، آزادی، برابری، حمایت از محرومان و ستمدیدگان و دشمنی با ستمگران و مال‌اندوزان است. کلمات جاودان مولای متقیان همواره انگیزانندهٔ توده‌های مردم…

شب‌های قدر و ارزش انتخاب‌های پی‌درپی

ذات نایافته از هستی بخش چون تواند که بود هستی بخش؟ (جامی. سبحه‌الابرار) با فرا رسیدن شب‌های قدر در ماه رمضان، مجاهدین برای پاسخگویی به رسالت سنگین خود در قبال خلق قهرمان ایران، دست به انتخاب‌های پی‌درپی و متناسب با شرایط مبارزاتی می‌زنند. هم‌چنان‌که در یادنامه‌های شهیدان و مجاهدان صدیق اشرفی دیده و خوانده‌ایم، آنها…

بلوغ ۳۰ فروردین و ارثیه‌های تاریخیِ دو جبهه

رشد آگاهی، تغییر ارزش‌ها حادثه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در طول تاریخ و گذار زمان، بالغ می‌شوند. حادثه‌هایی را با معناهایشان در ۴۹ یا ۴۶سال پیش یک‌طور می‌فهمیدیم و الآن در آغاز قرن پانزدهم، همان حادثه‌ها را طوری دیگر درمی‌یابیم؛ یعنی تأویل و شناخت آنها را در مداری متکامل‌تر و از نظر زمانی وسیع‌تر…

۳۰ فروردین، حماسه‌یی نغمه‌خوان، شکوفان و ناایستا

سال‌های ۵۱ و ۵۴ در برگیرندهٔ دو حماسهٔ بالابلند در تاریخچهٔ مبارزه انقلابی مسلحانه با دیکتاتوری سلطنتی هستند. این دو حماسه در یک روز آتشین با هم تلاقی می‌کنند: «۳۰ فروردین» در ۳۰ فروردین ۵۱ نخستین اعضای دستگیر شده از مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جوخه‌های اعدام قرار گرفتند تا با خون خود،…

فروغ اشرف؛ برخون خویش پارو زدند و راه گشودند...

۱۴ تا ۱۹فروردین۱۳۹۰ اشرف هدف یک طرح هماهنگ برای اشغال و قتل‌عام قرار گرفت. پس از شکست آخرین تلاشهای چند ساله دشمن و حامیانش برای به تسلیم کشاندن مجاهدان اشرف، پس از شکست «فروپاشی نرم» آنطور که سرهنگ مک گلاسکی فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در قرارگاه اشرف، در روشنگری تکان دهنده‌اش به آن اشاره کرد،…

مصاف دست‌های خالی با زره‌پوش و باروت

گذر بر حماسه‌های خلق شده در تاریخچهٔ انقلاب نوین ایران، ما را به درس‌های جدیدی رهنمون می‌شود؛ درس‌هایی که هر کدام تئوری نوین انقلاب و مقاومت در عصر استیلای ارتجاع، استبداد و بنیادگرایی محسوب می‌شوند. این آموزه‌ها را باید استخراج کرد، ارج نهاد، منتقل کرد و به نسل‌های شورشی امروزین ایران انتقال داد و سرانجام…

تکثیر رسم ایستادگی بر بالهای خونین صبا

«روز شنبه بیستم فروردین سال۱۳۹۰، حدود ساعت پنج و نیم بامداد، در حالی‌که، در بیمارستانی که دو سرباز مثل یک زندانی مواظب من بودند، به‌دنبال درخواست اهدای خون از این و آن بودم، تا زندگی صبا را نجات دهم، سرباز سوم رسید و گفت دخترت مرد! به شتاب به داخل بخش RCU بیمارستان عدنان خیرالله…

مسعود رجوی؛ خالق دستگاه فلسفی - ارزشی ایران نوین

دکتر بهروز پویان، کارشناس علوم سیاسی از تهران برتولت برشت در نمایشنامه "زندگی گالیله" از قول او، پس از کوتاه‌آمدن از موضع علمی‌اش مبنی بر چرخش زمین به دور خورشید در دادگاه تفتیش عقاید می‌گوید: «اگر من مقاومت می‌کردم، طبیعیون می‌توانستند چیزی نظیر سوگند بقراطی طبیبان به‌وجود آورند و عهد کنند که علم خود را…

در محضر وجدان بیدار روشنفکر اصیل و متعهد ایران

زندگی‌هایی هستند که ندانستن‌شان، کمبود فصلی از حضورت در این کرانهٔ آبی ـ خاکیِ وجود است. این زندگی‌ها از مجموع به‌هم پیوستهٔ سرفصل‌های جداجدا تشکیل نشده‌اند، بلکه از زمان فراز خودآگاهی‌شان تا نقطهٔ فرود مرگ‌، سراسر قله‌اند. و ندانستن همین‌اش، کمبود آن فصل از آمد و رفت در این منظرگاه و کرانهٔ وجود است. شاید…

و پایش ایستادیم! – مهدی خدایی‌صفت

و پایش ایستادیم! – مهدی خدایی‌صفت ساعت ۱۵روز ۷بهمن ۱۴۰۰ تصویری و خروشی بر روی ۲۵ شبکه تلویزیونی و دهها شبکه رادیویی حکومتی، ظاهر شد، ارکان رژیم را به لرزه درآورد و مردم ایران و بسیاری از جهانیان آن را دیدند و شنیدند: «ولی ما امروز هم‌چنان افتخار می‌کنیم که وقتی گفتیم: مرگ بر ارتجاع،…

خالقان حماسهٔ ۱۹بهمن۶۰؛ پرتوافکنان بر سمت درست تاریخ

غربت شکفتن لاله در برف، جامهٔ استعاره را می‌درد و خلعت انسانی دیگر و انسانی بهتر را به بر می‌کند. فضای «علامت ممنوع زدن پرواز» در سال ۶۰ و فصل‌های تیره‌ناک آن هم انسانی دیگر و انسانی بهتر را انتظار می‌کشید؛ چرا که خمینی در کار تبدیل یک جامعه به مرداب بود تا فقط غوکان…

اشرف نامی که در فدا متولد شد

اشرف نامی که در فدا متولد شد دفتر و وسایلم را بر می‌دارم و روی اتوبان تاریخ به راه می‌افتم. از ایستگاه بهار سال۱۳۵۵ تا ۱۹بهمن ۱۳۶۰. در جستجوی نامی که در تاریخ امتداد پیدا کرد گام برمی‌دارم. می‌خواهم او را بشناسم. اهل زنجان است و در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کرده است.…

نه شاه، نه شیخ – #درود_بر_رجوی سرچشمه #مجاهدین سرموضع – محمدعلی توحیدی

 نه شاه، نه شیخ - درود بر رجوی سرچشمه مجاهدین سرموضع - محمدعلی توحیدی نورافشانی سرفصلهایی که رهبری و راهگشایی مبارزاتی مسعود رجوی را در سپهر سیاسی ایران معاصر درخشان می‌کند، سبب می‌شود که تفکیک و توصیف رنگهای متمایز این یا آن عمل راهگشا یا تئوری راهنمای او مشکل شود. با این حال، تلاش می‌کنم…

علیرضا خالوکاکایی: نورمراد، خاطره‌یی زیبا در قاب‌ دل‌انگیز شرافت

«دایه دایه وقت جنگه» برای اولین بار او را در سال ۱۳۷۱ در یکی از مقرهای ارتش آزادیبخش ملی ایران دیدم، دمدمه صبح بود، هنوز آفتاب تیرماه عراق، کلاف‌ سوزان خود را نگشوده بود و می‌شد در تنفس کوتاه اول روز، بر کشیدگی صاف لوله تانک تی۵۵ دست سود یا بدنه سبز سیر یک تیربار…

جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی ـ پیشتازان اشرف‌نشان قیام

۴ بهمن ۸۹ ـ سالروز شهادت جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی چهارم بهمن، سالروز شهادت قهرمانانهٔ دو مجاهد، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی است. دلاورانی که مرگ را و رژیم مرگ آفرین را مغلوب ارادهٔ خود کردند. پیام مسعود رجوی به‌ مناسبت شهادت جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی سلام بر حسین و…

اهمیت و جایگاه ۳۰دی در تاریخ معاصر ایران - #مسعود_رجوی

روز ۳۰دی، در تاریخچهٔ انقلاب نوین ایران، اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت ویژه مدیون نقش، جایگاه رهبر مقاومت، مسعود رجوی است. او نمایندهٔ نسلی بود که به‌حق «نسل انقلاب» نام گرفته بود. نسلی که اسلام را به‌عنوان یک ایدئولوژی بن‌بست‌شکن و راهنمای عمل مبارزاتی از دل پراتیک انقلابی، شکنجه و زندان و سرانجام کشاکش خونین…

۳۰دی و راهی که گام‌به‌گام خلق شد - مهدی خدایی‌صفت

«روزی که فردا از آن جوانه زد». این جمله زیبا و بسیار گویا توصیف یک بانوی شورشی تهرانی از روز تاریخی ۳۰دی است که در برنامه همیاری با سیمای آزادی بیان کرد، بله فردایی که از همان نیمه‌شب ۳۰دی آغازشد، صورت مسأله ایران را رقم زد و سرنوشت را در مسیر تکامل تاریخی‌اش به پیش…

تأملی در مفهوم تاریخی ۳۰دی - #مسعود_رجوی

۳۰ دی را چه باید دید؟ آیا مناسبت سیاسیِ ۳۰دی، گرامی‌داشت خاطرهٔ آزادیِ نسلی از مبارزان علیه دیکتاتوری است؟ آیا ۳۰دی سرانجام یک مسیر، یک اندیشه و یک خواسته بود یا آغاز آن‌ها؟ آیا در گرامی‌داشت سالانهٔ ۳۰دی که هر سال تکرار می‌شود، می‌توان درس‌ها و رهنمودهایی را یافت که سراغ‌شان رفت و آنها را…

نگاهی به دیپلماسی #مقاومت_ایران در آینهٔ منافع ملی - قسمت چهارم (پایان) - #مجاهدین_خلق

شناخت وحدت و تضاد در روابط بین‌الملل این قسمت از این سلسله مقاله‌ها را می‌توان هم مبنای شناخت دیپلماسی مقاومت ایران دانست و هم جمع‌بندی پایانیِ این مقاله‌ها. این قسمت را به‌طور خاص عطف به بحثی که درباره قانون‌مندی‌های جهان تک‌قطبی داشتیم، باید به‌عنوان چراغ روشنگری بر فعالیت‌های بین‌المللی و دیپلماتیک مقاومت ایران مد نظر…

نگاهی به دیپلماسی #مقاومت_ایران در آینهٔ منافع ملی - قسمت سوم - #مجاهدین_خلق

مفهوم سیاسی و استراتژیک افشای برنامهٔ هسته‌یی و بمب‌سازی نظام ملایان در دو دههٔ گذشته یکی از فعالیت‌های مقاومت ایران و مجاهدین خلق افشای پروژه‌های مخفیِ هسته‌یی و بمب‌سازی نظام ملایان بوده است. در این بخش می‌خواهیم از منظر دیپلماسی مقاومت، به جایگاه و نقش این فعالیت افشاگرانه و روشنگرانه در آینهٔ منافع ملی ایران…

نگاهی به دیپلماسی #مقاومت_ایران در آینهٔ منافع ملی - قسمت دوم - #مجاهدین_خلق

رفتن یا نرفتن به عراق گفتیم که با دسترس بودن صلح از خرداد ۱۳۶۱ به بعد، دیگر عراق طرف جنگ‌طلب نبود. از آن پس باید تمام تکاپوی سیاسی و دیپلماتیک را بر شکست سیاست جنگ‌طلبی و کشورگشایی خمینی با شاخص تأمین منافع ملی ایران متمرکز نمود. شورای ملی مقاومت ایران اولین قدم را برداشت: امضای…

نگاهی به دیپلماسی #مقاومت_ایران در آینهٔ منافع ملی - قسمت اول - #مجاهدین_خلق

تابلویی برای همهٔ زمانها و دورانها «بودن یا نبودن؛ مسأله این است». این عبارت کوتاه از نمایش‌نامه‌نویس مشهور انگلیسی ویلیام شکسپیر، در سده‌های متوالی از جانب بسیاری فلاسفه، شاعران، نویسندگان و اندیشمندان مورد نقد و تأویل و معناشناسی قرار گرفته است. فصل‌مشترک نقدها، تأویل‌ها و معنایابی‌ها پیرامون این عبارت شکسپیر، تأکید دارد بر «مسؤلیت‌شناسی و…

#مریم_رجوی؛ افق نگاهش، آینده روشن #ایران

کشوری بزرگ و متمدن میهن عزیز مان ایران، مهمترین کشور آسیای غربی و دومین کشور بزرگ خاورمیانه است. این جغرافیای ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربعی، سر در آبهای مواج خزر دارد و پا در موجهای خروشان عمان. رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس در شمال، غرب و جنوب غربی آن به‌راستی دو دیوار قابل دفاع و نفوذناپذیر برای ایران…

مقاومتی با تعهد به #آزادی و تکیه بر ذخایر بی‌پایان انسانی - #مریم_رجوی

 مقاومتی با تعهد به آزادی و تکیه بر ذخایر بی‌پایان انسانی یک سؤال ضروری سرمایهٔ اصلی و تعیین‌کنندهٔ مقاومت ایران در مصاف سرنوشت‌ساز با دیکتاتوری جرار دینی چیست؟ آیا این مقاومت از سرزمین آزاد شده و خاک برخوردار است؟ آیا چاه نفت، معادن طلا و الماس یا پول کلان دارد؟ آیا از ناو هواپیمابر، جنگنده‌های…

آزمون دشوار یک نسل در نبرد سرنوشت - #مجاهدین

«الان ساعت ده و ده‌ دقیقه روز شنبه ۴ مهرماه سال۱۳۶۰ است. من به‌خوبی می‌دانم که آخرین لحظات عمرم را دارم سپری می‌کنم. زیرا فردا برنامهٔ بسیار گسترده و بسیار مهمی داریم که حالت نقطهٔ عطف را در جنبش دارد و این حالت پیش نمی‌آید و قوام نمی‌یابد مگر با خون، و این خون از…

#مجاهدین - عباس مدرسی‌فر؛ ستایشی که هست و جایی که خالی‌ست

تأمل در زندگی عباس مدرسی‌فر، راه افتادن از دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی / ۵۰ و ۶۰میلادی در متن و بطن دنیایی لبالب از جنبش‌ها، مبارزان، آزادیخواهان با اشتیاق کسب ارزش‌های والای انسانی و انقلابی است. در اتمسفر تنفس سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن سال‌ها اصلاً عجیب نبود که زنان و مردانی پای به…

نگاهی از پنجره‌یی دیگر به شهید مهدی رضایی - #مجاهدین

آیا مهدی رضایی یک اسطوره بود؟ آیا او یک نخبه بود؟ دربارهٔ مهدی رضایی بسیار نوشته و گفته‌اند. صفت آشنای معرف او میان سه چهار نسل قبل، «گل سرخ انقلاب» است. این صفت، ترکیبی از سن او و مقاومت و پایداری‌اش زیر شکنجه و پذیرش اعدام می‌باشد. او جوان‌ترین شهید سازمان مجاهدین خلق در میان…

صفی بی‌انتها از تکثیرشدگان آرمانی #مجاهدین

سازمان نظم جوان! سازمان سبزترین درخت مایگی، در دهانه‌ٔ پرزوال‌ترین پاییز! سازمان تفنگ و پرنده و زیتون! می‌خواهم نامت تا همیشه تاریخ، بر یالهای جاودانگی نقر شود. شهریور برای مجاهدین و مقاومت ایران ماه عجیبی است. در دهمین برگ این ماه شگفت، قتل‌عام اشرف در سال۱۳۹۲ نقش بسته است. خون شتک‌ زده بر این صفحه…

بقای جاودان با فدای بیکران #مجاهدین

دکتر بهروز پویان، کارشناس علوم سیاسی از تهران بیش از نیم قرن از حیات ثمربخش سازمان مجاهدین خلق ایران می‌گذرد. وارد پنجاه و هفتمین سال می‌شویم. به اندازه عمر رژیم پهلوی. همو که در سال پنجاه پس از دستگیری حنیف بنیان‌گذار، جست و خیز کنان خیال خام پایان مجاهدین را به سور نشست. اما آن…

شکست ناپذیر – مهدی خدایی صفت #مجاهدین

زمانی ژنرال جیاپ فاتح دین بین فو نوشت: در آینده جهان از دو چیز به شگفتی خواهد رفت یکی نیروی هوایی آمریکا و دیگری سازماندهی ویت کنگ. سخن مارشال ارتش ویتنام و شگفتی که به آن اشاره می‌کند کاملاً درست و واقعی بود. چرا که پیروزی شگفت‌انگیز جبهه آزادیبخش ملی ویتنام در جنگ۲۰ ساله با…

ما شاعران این روزگار - م. شوق

روزنامه‌های صبح خبر از تسلط شب نفس‌گیر می‌دهند روزنامه‌های ظهر خبر از زخم‌های پیکر خورشید روزنامه‌های…

کف خیابانهای وطن؛ آدرس دشمن اصلی ایران

در کف خیابانهای ایران دنبال آدرس دشمن اصلی ایران بگرد! این پیام تمام اعتراضات و قیامهای…

شاه و شیخ، دوقلوهای همزاد استبداد

شاه و شیخ، دوقلوهای همزاد استبداد در تاریخ میهن ما بوده‌اند و هستند. آنها در دوره‌های…

قطعنامه و چشم‌انداز

آمریکا و ۳کشور اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌یی مبنی بر ضرورت پاسخگویی رژیم به آژانس را به‌ شورای…

روحت شاد! - گودرز

بسته‌ایم بر روحت ای شاها دخیل... گفت شیخی ای رضا شاه کبیر شاد بادا روحت ای…

عروسک خرس قرمز

داستانی کوتاه بر اساس مرگ جانگداز خواهران ۱۴ و ۱۲ساله، «میترا و ملیکا صالحیان‌پور» و زن‌عموی…

سوختن شانس تاریخی یک خمینی دیگر

از طرفه‌های اعجاب‌برانگیز روزگار ما آن است که کسانی که تا دیروز در جرگهٔ مشاطه‌گران و…

بی‌خانمانی گسترش یابنده

در اثر گرانیهای اخیر قیمت مسکن نیز گران شده است. و این بر شدت بی‌خانمان شدن…

محاسبه غلط

در سالمرگ خمینی امروز بعد از چهار دهه جنایت و فساد و غارت و ویرانی، خامنه‌ای…

بیانیه جبهه «سنگ پای نظام»

بیانیه جبهه «سنگ پای نظام» برای خواندن و عبرت گرفتن از سرنوشت رقت‌انگیز تفاله‌های رژیم جبهه…

آبشخور شعارهای ارتجاعی پروسلطنتی در جنبش اخیر!

در هفته‌های اخیر، انفجار دوباره خشم و نفرت توده‌ها علیه سرمایه‌داران حاکم و رژیم سرکوبگر جمهوری…

پوسته شکنی در اعتراضهای صنفی

روز ۱۵خرداد خامنه‌ای وزیر اطلاعات نظام را به‌صحنه فرستاد تا هشدار دهد که «دشمن در مقطع…

سال داغ ۱۴۰۱؛ تحول مهم در صورت مسألهٴ ایران

اوضاع سیاسی ایران از آغاز سال۱۴۰۱ به این‌طرف، بسیار شبیه سیر تحولات در زمان حکومت لویی…

ولایت‌مداران و کابوس آتشین «سرنگونی»

«براندازی» نام دیگر کلید‌واژهٔ «سرنگونی» است که در تاریخ معاصر میهنمان، سازمان مجاهدین خلق ایران، ابداع‌کننده،…

«خمینی» پدیده‌ای شوم که از سپهر سیاسی ایران محو خواهد شد

آن که بر در می‌کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است (زنده یاد احمد شاملو) «خمینی»…

۱۲میلیون زندانی، محصول ناگزیر رژیم آخوندی

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت، در اطلاعیهٔ شمارهٔ ۶ خود به تاریخ ۲خرداد ۱۴۰۱…

تسخیر ۵۱۳۸دوربین کنترلی، در سالمرگ خمینی ملعون

روز ۱۲خرداد۱۴۰۱ در آستانهٔ سالمرگ خمینی ملعون، کانون‌های دلاور شورشی طی عملیات گسترده‌یی دوربینهای کنترلی در…

گرگ مطاع ابلیس

پا به عصر یا دورانی از تاریخ حیات بشر بر کرهٔ زمین گذاشته‌ایم که می‌توان آن…

خامنه ای در محاصره بحرانها

خامنه‌ای امروز در حضور امت همیشه «جامانده» نظام در کنار گور خمینی مدعی شد که نظامش…

هر کی خورشید و می‌خواد پاشه دنبالم بیاد

همه جا سرد است اما نه سرمای زمستان. همه جا تاریک است اما نه به‌خاطر آن…