این تصویری کوچک از کابوس بزرگی است که ۴۳سال کشور و مردم ما را به گروگان گرفته است.
حمید نوری یک پاسدار لومپن شکنجه‌گر و جلاد قتل‌عام است که آنچه را خمینی، لاجوردی، خامنه‌ای، رئیسی و... ازشقاوت، دجالگری، وقاحت، دروغگویی و شیطان‌سازی داشتند یکجا دارد. حمید نوری در حالی که در دادگاه، روی صندلی ارتکاب جنایت علیه بشریت نشسته، با تک‌تک جملاتش، با خنده‌های زهرآگین و با دیگر حرکاتش نه تنها همان موضع جلاد سرسپرده رژیم قتل‌عام را حفظ کرده بلکه به‌طور هیستریک و با وقاحتی بی‌نظیر علیه همان سربداران که آنها را به‌دار کشیده و علیه سازمان آنها؛ مجاهدین خلق و مقاومت ایران، شیطان‌سازی و کینه‌توزی می‌کند. دژخیم هم‌چنین با لودگی چندش آور آخوندی- پاسداری، اساسا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ منکر وجود زندانی به‌نام گوهردشت و نفراتی به‌نام زندانی سیاسی شده و می‌گوید ما در ایران اصلاً زندانی سیاسی نداریم. او هم‌چنین منکر فتوای خمینی و فاجعه‌یی به‌نام قتل‌عام شده و شهادت همه شاهدان و شاکیان را دروغ نامیده و حتی منتظری را هم دروغگو خوانده است. در مورد شاهدان گفت؛ اینها با هم تبانی کرده و علیه او داستان ساخته‌اند و...
با توجه به همه این رویکردهای دژخیم بود که ایرانیان، اشرف‌نشانها و بستگان شهیدان سربه‌دار که به مدت ۹ماه در جلو دادگاه سوئد صف بستند، او را با اسم با مسمای «دجالک خمینی» خواندند. اسم و عنوانی که به‌دقت شخصیت و کاراکتر این دژخیم را بازگو می‌کند. این جلاد بواقع عصاره و آئینه تمام نمای آن چیزی است که خمینی و تبار خمینی ۴۳سال است بر سر جامعه ما آورده و بر دست و پای این مردم بسته‌اند. آخر همین زنان و مردان پایدار و مایه‌گذار که به مدت ۹ماه در سخت‌ترین شرایط و گاه سرمای ۱۶ درجه زیر صفر، جلو این دادگاه صف بسته‌اند، یادشان نرفته که خمینی چماقدارهایش به جان مردم می‌انداخت و آنها می‌زدند، می‌کشتند، شکنجه می‌کردند و چشم درمی‌آوردند اما وقتی شکایت مجاهدین بالا گرفت، خمینی رسماً گفت اینها شایعه است، اینها خودشان خودشان را شکنجه می‌کنند، خودشان و... حالا این بار دجالک خمینی در دام عدالت در دادگاه سوئد، همان درسهای آموخته در مکتب خمینی ملعون را مو به مو به اجرا درآورد. دژخیمی که چهره‌اش و همه رویکردهایش تجسم عریان شکنجه گاههای اوین و گوهردشت، راهرو مرگ و حلقه‌های طناب بر گردن رشیدترین فرزندان این مرز و بوم و سپس کشیدن پیکرهای بر خاک افتاده بر روی زمین و... کاری که این دژخیم و دیگر جلادان همکارش می‌کردند. صحنه‌هایی که فی‌الواقع نمی‌توان آن را با کلمات توصیف کرد جز همان که گفتیم و باز بگوئیم:
بگیر، ببند، بکش، شکنجه کن، حلق آویزکن و بعد تکذیب کن و قهقه بزن...
پروسه این دادگاه و آشنایی با شخصیت دژخیم حمید نوری که یک عنصر دست چندم این رژیم است، به راستی شاخص گویایی است که غلظت عنصر ضدبشری را در رژیم ولایت فقیه به‌خوبی رونمایی می‌کند. اکنون باید گفت، برای محققان و پژوهشگران، اندیشمندان، نهادهای حقوق بشری، ارگانهای ملل متحد، هنرمندان، نویسندگان و فیلم‌سازان اگر بخواهند واقعیت ایران و رژیم ضدبشری ولایت فقیه را به‌خوبی بشناسند؛ مرور پروسه این دادگاه و مشخصاً شنیدن سخنان و رویکردهای دژخیم نوری بهترین الگوی کمک کننده است.
ما طی سالیان رویارویی با این رژیم، با مفاهیمی آشنا شدیم که به‌واقع پیش از این در فرهنگ جوامع بشری و حتی بعضاً در دوران فاشیزم و نازیسم هیتلری هم مشابه آن وجود نداشت. پدیده‌هایی مثل دجالگلری، وارونه‌گویی، وقاحت و در عین شقاوت و شیطان‌سازی علیه دیگران و...
با این وجود باید اذعان کنیم که در این قریب ۱۰ماه پروسه دادگاه سوئد که محاکمه این دژخیم را پیش می‌برد، با میزانی از دجالیت و شارلاتانیزم جنایت‌بار مواجه شدیم که حتی واژه‌های پیش گفته که معرف رژیم ولایت فقیه است نیز نمی‌تواند این میزان شرزگی و وقاحت یک جنایتکار حرفه‌یی را بازگو کند. ببینید حتی آخرین صحبت‌های این دژخیم در آخرین دقایق از آخرین جلسه دادگاه برگزار شد به‌واقع چیزی نبود جز به‌گفته یکی از حاضران، طنز تلخی که شکنجه مجدد بازماندگان شهیدان و نمک پاشیدن بر زخم داغهای آنها بود. دژخیم لمیده در بهترین شرایط زیستی در زندان سوئدی که رفاه آن شهرت جهانی دارد، با لودگی آخوندی-پاسداری و سخره گرفتن دادگاه و خانواده و بستگان شهیدان و سربه‌داران و همه مردم ایران، فی‌الواقع روی دیگر سکه ماورای شقاوت و دجالگری دژخیمان جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
حالا اجازه دهید برای فهم بیشتر این فرهنگ شقاوتبار به یک مقایسه بپردازیم. آیا شما فیلم محاکمه آدولف آیشمن افسر اس اس و جنایتکار معروف نازی را که یکی از آمران و عاملان هولوکاست بوده را دیده‌اید؟ آیشمن متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. او مسئول سازماندهی راهپیمایی مرگ ۵۰هزاریهودی از بوداپست به اردوگاه مرگ آشویتس در اتریش بود. فیلم محاکمه آیشمن به کارگردانی پل اندرو ویلیامز در سال۱۹۶۱ اکران شد. آیشمن ۱۶سال پس از جنایاتش به دام عدالت افتاد. در این فیلم ۱۱۲ شاهد و شاکی بازمانده هولوکاست، وضعیت دهشت بار اردوگاههای مرگ و جنایات انجام شده را بازگو می‌کنند آیشمن در طول تمامی جلسات محاکمه، در سکوت کامل است و فقط هنگامی که مستقیم مورد سؤال قاضی یا دادستان قرار می‌گیرد، تلاش می‌کند در کلامی کوتاه و مؤدبانه نقش مستقیم خود را نفی کند. بدون این‌که نسبت به شاهدان و شاکیان یا رئیس دادگاه و دادستان، بی‌حرمتی کند یا آنها را به دروغگویی و غیره متهم کند. خوب حالا می‌شود تا حدودی تفاوت فاشیزم ضدبشری ولایت فقیه را با فاشیزم هیتلری و جنایتکارانش مشاهده کرد. در اینجا با دجالکی مواجهیم که به‌معنی دقیق کلمه عصاره جنایت و رذالت تمامیت رژیم است. و این نشان می‌دهد که این رژیم کارخانه تولید چه موجوداتی حول خودش بوده است. بی‌دلیل نبود که خانم کریستینا لیندوف کارلسون در آخرین دفاعیاتش زندان گوهردشت را به «کارخانه کشتار» تشبیه کرد. کارخانه‌یی که زندانیان را کشتار می‌کند و پاسدارانی چون حمید نوری در آن تولید می‌گردد.
بله! نوری، یکی از محصولات این کارخانه اکنون در برابر خانواده‌های داغدار و شاهدان شکنجه شده، آن قدر وقیح است که مقدمتاً تصور این میزان هرزه‌درایی هم برای هر انسانی مشکل است. او در حالی که نام مجاهد و وجود مجاهدین را از اساس تکذیب می‌کند، با شرزگی تمام از دادستان می‌خواهد که اسم مجاهدین را نیاورد و عنوان منافق را به میان می‌گذارد، سپس با طرح اتهامات واهی به هرزه درآیی علیه مجاهدان اشرف۳ می‌پردازد و در وقاحت تا آنجا پیش می‌رود که در صحبتش از دولت آلبانی می‌خواهد که مجاهدین را مثل زمانی که در عراق توسط مالکی و قاسم سلیمانی شکنجه و کشتار می‌شدند، تحت شکنجه و کشتار قرار دهد. نوری با تأکید به دادستان می‌گوید اگر اسم مجاهدین را بیاورد در بازگشت به ایران، دستگیر می‌شود. می‌گوید هرکس در ایران اسم سازمان مجاهدین را ببرد دستگیر می‌شود...
این تنها بخشی از نکاتی بود که دژخیم در مسیر شیطان‌سازی به زبان آورد که طبعاً جایگاه مجاهدین را در صحنه داخلی ایران نشان می‌دهد. و به‌گفته یکی از وکلای پرونده اگر اسم بردن از مجاهدین در خارج از ایران چنین عواقبی دارد، پس رژیم با مجاهدین در داخل ایران چکار که نمی‌کند؟! بعد عده‌یی به ما ایراد می‌گیرند که چرا مردم در خیابان به نفع مجاهدین شعار نمی‌دهند!
  

شکنجه کن، بکش، تکذیب کن و قهقهه بزن

این تصویری کوچک از کابوس بزرگی است که ۴۳سال کشور و مردم ما را به گروگان…

نظام قتل‌عام و دو رویکرد متفاوت به دادگاه سوئد

به‌دنبال تقاضای حکم حبس ابدا برای حمید نوری، از سوی دادستان دادگاه سوئد، خانم کریستینا لیندوف…

جنبش دادخواهی؛ کمینگاه بی‌توقف تاریخ

آنچه از دادخواهیِ خون بیدار قتل‌عام شدگان تابستان ۶۷ در بستر زمان در تکاپوست، پویایی آن…

معجون وقاحت با چاشنی دروغ

آقای حمید عباسی(نوری)، شما به‌اتهام شراکت در اجرای فتوای خمینی مبنی بر کشتار هزاران زندانی سیاسی…

اشرف‌نشان‌ها، بازوان خستگی‌ناپذیر جنبش دادخواهی

روز ۱۴اردیبهشت آخرین جلسهٔ محاکمهٔ دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. در این جلسه…

دادگاه سوئد، پیروزی مقاومت و زوزه‌های رژیم

با اعلام درخواست دادستان سوئد مبنی بر اشد مجازات و حبس ابد برای دژخیم حمید نوری،…

دادگاه سوئد و واکنش‌های هیستریک نظام

در علم روانشناسی «هیستری» را «احساسات غیرقابل کنترل» می‌نامند و روانشناسان علت آن را «یک رنج…

رونمایی از «کارخانه کشتار» مجاهدین سر موضع ـ مجید صاحب‌جمع

خانم لیندا کارلسون دادستان کارآزموده سوئدی است که به‌دلیل سوابق کاری خود لابد پرونده دهها جنایتکار…

محاکمه حمید نوری؛ پایان یک آغاز!

شمار دادگاههای برگزار شده برای یکی از مجریان کشتار ضدبشری زندانیان سیاسی دست بسته در سال۶۷…

با سالکان «شمع شبانه» در آستانهٔ نتیجهٔ دادگاه سوئد

کمک کن ای عزیز! همراه شو باز کمک کن پرده از این شب برانداز کمک کن…

درخواست حبس ابد برای دژخیم مرگ‌آشام

تقاضای حکم حبس ابد از سوی دادستان دادگاه سوئد، کریستینا لیندوف کارلسون، برای یک کارچرخان مرگ…

جنبش سراسریِ دادخواهی؛ پاسخ قاطع نجات ایران

جنبش دادخواهی را در وصف خون‌خواهی آزادیخواهان ایران‌زمین در طی ۴۳ حاکمیت ملایان، می‌شناسیم. این جنبش…

قتل‌عام ۶۷ در کانون توجه نهادهای بین‌المللی

هنگامی که خامنه‌ای برای مقابله با جامعهٔ انفجاری، تصمیم گرفته بود که رئیسی جلاد را بر…

پرچم #دادخواهی بر بام جهان

پرچم #دادخواهی بر بام جهان روزی که مجاهدان سرموضع در زندانهای اوین و گوهردشت و رشت…

ایران؛ هر #دادخواهی برگی از مطالبهٔ #سرنگونی

در هفته‌های اخیر شاهد هماهنگ شدن دادخواهی‌ها و گسترش آنها در ایران‌زمین هستیم. دادخواهی بی‌توقف مادر…

#جنبش_دادخواهی، سایه به سایه و چشم در چشم جنایت - #دادخواهی

رویش دم‌افزون دادخواهان و پدیدهٔ دادخواهی از متن جامعهٔ انفجاری، واقعیتی انکارناپذیر است. به این واقعیت…

«کم‌کاری» جلادان در شکنجه و قتل‌عام بیشتر!

محاکمهٔ یک دژخیم وقیح در دادگاه سوئد، نگاهها را متوجه قتل‌عام۶۷ و نسلی کرده است که…

«شاید خدا می‌خواست ...» - #دادخواهی

 سولهٔ مرگ برای چشمان اصغر مهدی‌زاده که حماسه‌ٔ غرورآمیز شرف مجاهدین را بازگو کرد: شاید خدا…

رژیم در حسابرسی #قتل‌_عام؛ #حمید_نوری چه فرموده‌یی را پیش می‌برد؟ - #دادخواهی

مثلثی را در نظر بگیرید که طلسم هستی، بود و وجود حاکمیت ولایت فقیه در آن…

دفاعیات ( #حمید_نوری ) مباشر قتل‌عام و برگی که ورق خورد - #قتل_عام67 #دادخواهی

در دنبال کردن رخدادهای دادگاه محاکمهٔ حمیدی نوری، باید همواره به این اصل بنیادین توجه داشته…

#جنبش_دادخواهی ـ دادگاه #حمید_نوری و تسویه نهایی... - #قتل_عام67 #رئیسی_جلاد67

https://youtu.be/QM0oy0_UVDMدژخیم حمید نوری که تا دیروز هویتش را در دادیاری زندان با نام حمید عباسی انکار…

مرگ‌آشامی با چنتهٔ خالی و وقاحتی خمینی‌گونه - #حمید_نوری #رئیسی_جلاد67

ایدئولوژی و نظام دژخیم‌پرور حمید نوری، در دادگاه استکهلم با سناریویی مضحک و بنا شده بر…

صدای میهن؛ #جنبش_دادخواهی، بذرافشان «داد» مردم #ایران - #قتل_عام67 #دادخواهی - #WESupportMEK

«زنگار با سنگ مرمر چه تواند کرد یا غل و زنجیر با توفان؟ یا غل و…

ابعاد حیرت‌انگیز نبرد تاریخیِ #دادخواهی

موضوع داغ روز ایران، دادخواهی است. اکنون ایران‌زمین به جبهه‌های نبرد تاریخیِ دادخواهی پای نهاده است.…

من آرزویی دارم؛ ایرانی سراسر دادخواه - #دادخواهی

من شگفتم، آری سال‌ها رفت، ولی با تو هرگز لب به «آری» نگشودم. من چه زیبا…

اشرف! نگاه کن! جهان خبردار را - #قتل_عام67 #دادخواهی

در روزهای ملتهب آبان، شهادت‌های تکان‌دهنده و تأثیرگذار شاهدان مجاهد خلق در دادگاه محاکمهٔ حمید نوری،…

با شقایقی به لب در عبور از راهرو مرگ - #قتل_عام67 #دادخواهی

راهرو مرگ «راهرو مرگ» اسمی است که زندانیان سیاسی دههٔ ۶۰، از جمله زندانیان گوهردشت آن…

بدنامی و سفر به دوزخ، در کمین مرگ‌فرمایان - #سرنگونی

«مرگ در خاموشی»! عنوان یادداشتی است که یک روزنامه‌نگار سایت حکومتی انصاف‌نیوز در مورد دراکولای خون‌آشام،…

#جنبش_دادخواهی در #آلبانی؛ چند گام به پیش - #مجاهدین_خلق

روز سه‌شنبه ۴آبان ۱۴۰۰ رئیس دادگاه استکهلم در سی‌وسومین جلسهٔ محاکمهٔ دژخیم حمید نوری اعلام کرد…

بر آستان آبان - #آبان_ادامه_دارد #آبان_خونین

واژهٔ «آبان» در فرهنگ گفتار و نوشتار ایرانیان از بار تقویمی و یک ماه در گاه‌شمار…

داوود رحمانی؛ جان و جوهر نظام قتل‌عام - #دادخواهی

تاریخ شکنجه از آن جا آغاز می‌شود که انسانی به خود اجازه داد، دسترنج و ثمره…

با باد صبا در قطعهٔ ۴۱ بهشت زهرا - #دادخواهی

در تاریخ مبارزات ملتها برای آزادی و رسیدن به حقوق اجتماعی و انسانی، کمتر کشوری را…

قطعهٔ ۴۱ بهشت‌زهرا؛ سند شرافت یک نسل - #دادخواهی

در اینجا سنگ‌ها را شکسته‌اند! اینجا قطعهٔ «اعدامی‌ها» ست. این نخستین پیامی است که با نزدیک…

#جنبش_دادخواهی ـ شاهدان #قتل‌_عام67 رودروی #رئیسی_جلاد۶۷

https://youtu.be/cAfombw0a3w با مشاهدهٔ تصاویر جنایت در اردوگاههای مرگ چه احساسی پیدا می‌کنید؟ روایت یک شاهد قتل‌عام…

فراخوان به کیفرخواست ملی در دادگاه استکهلم - #دادخواهی #رئیسی_جلاد67

«از همهٔ ایرانیان با هر عقیده‌یی می‌خواهم که بیایند این‌جا تا صف ایرانی را در جلو…

ضرورت توسعهٔ #دادخواهی و طرح محاکمهٔ جلادان #رئیسی_جلاد67

به یک واقعیت عبرت‌ناک باید چشم گشود. نسل‌های امروزین ایران یا از دیکتاتوری شاه تصوری ندارند…

جنبش دادخواهی و ضد جنبش دادخواهی - #دادخواهی #قتل_عام67 #رئیسی_جلاد67

https://youtu.be/oZNk2atNOmYهمزمان با اوجگیری جنبش دادخواهی از قتل‌عام شدگان سال۶۷ شاهد یک ضد جنبش هم هستیم که…

طلایه‌های قیامی دیگر در خشم ارتش گرسنگان

با ورود نظام ولایت فقیه به فاز سرنگونی، سلسلهٔ از قیامهای آتشین در تقدیر است و…

دروغهای رئیسی جلاد و واقعیت سفره‌های خالی

در هراس از خروش و خیزش فزایندهٔ مردم در شهرهای مختلف و گسترش آن به سایر…

پاسخ کوبندهٔ مردم به‌رئیسی جلاد

آخوند رئیسی دوشنبه شب ۱۹اردیبهشت در صحنهٔ تلویزیون ظاهر شد و ضمن عادی جلوه دادن قطار…

نان گران شد - م. شوق

نان گران شد نانوایی بسته است سفره‌ها از بی‌نوایی خسته است من ولی از هم‌صدایی می‌سرایم…

ارتزاق تمساح ولایت فقیه از گروگانگیری و تروریسم

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در تاریخ ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۱ در خبری به‌نقل از وزارت بدنام اطلاع داد…

قتل‌عام با گرسنگی، پاسخ چیست؟

در امتداد گرانی صد تا چهارصد درصدی کالاها و گرانی نان این روزها شاهد سلسله‌ای از…

بازی با گرانی، بازی با آتش

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) میزان افزایش قیمت شماری از اقلام اساسی مورد نیاز مردم بر اثر…

رخداد ـ آنتورپ؛ سرنوشت ذلت‌بار یک مزدور!

https://youtu.be/P9_u3nMtcqwپاسخ دادگاه استیناف به ۳مزدور نفوذی تماشایی‌ست. دادگاه با افزایش حکم و جریمه، حساب مزدوران را…

دشمنی دیرینه و خونین خامنه‌ای با کارگران – عباس داوری

روز ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۱، خامنه‌ای در دیداری با کارگران دست‌چین‌شده کینهٔ دیرینهٔ خود نسبت به طبقهٔ کارگر…

دجالیت سخیف خامنه‌ای برای مهار قیام کارگران

به نظر می‌رسد که حق‌طلبی کارگران و بازنشستگان و معلمان و سایر اقشار، «عمود خیمه نظام»…

قتل‌عام با گرسنگی - قیام گرسنگان

۹ماه پیش خامنه‌ای هنگام منصوب کردن رئیسی جلاد بر مستند ریاست‌جمهوری او را شاخص «مردم‌سالاری» نامید.…

کرهٔ زهرآلود از آب گل‌آلود!

ابهام بر سفره‌های مردم سایه افکنده و خانواده‌ها نمی‌دانند نانی را که امروز می‌خورند، فردا هم…

دادگاه آنتورپ، ایران؛ آه... اگر قانون...

رأی دادگاه آنتورپ بلژیک در روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ هر ایرانیِ پویندهٔ آزادی، دموکراسی و قانون را…

خامنه‌ای و رئیسی در تزلزل و هراس!

این روزها بحث «نان» مهمترین مبحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران است. خامنه‌ای در…

خامنه‌ای؛ وحشت از شورش کارگران!

https://youtu.be/iBVEHMha4TAروز کارگر، خامنه‌ای خفقان گرفت و مزدورانش به جان کارگران افتادند اما یک هفته بعد، بی‌مقدمه…

آیا تورم هم موهبت است؟. برای چه کسی؟!

هنوز یک سال از گماشته شدن آخوند رئیسی جلاد به منصب ریاست‌جمهوری توسط خامنه‌ای نگذشته، که…

حکم دادگاه و حکم تاریخ

رژیم آخوندی هنوز از ضربه دادگاه سوئد و درخواست اشد مجازات برای دژخیم قتل‌عام به‌خود می‌پیچید…

قدرت «نان» و قطع ارتزاق از دجالیت

در دنیای سیاست و ایدئولوژی‌ها و مناسبات اجتماعیِ منتج از آن‌ها، شناخت ماهیتها و تمیز دادن…

حکم دادگاه استیناف بلژیک؛ پیام‌ها و پیامدها

روز ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۱ یکی از روزهای به‌یادماندنی برای مقاومت ایران خواهد بود. در این روز تاریخی،…

خامنه‌ای؛ مصادره آخرین لقمه‌های مردم!

https://youtu.be/AgxrDl_rP-4خامنه‌ای با برداشتن یارانه آرد، آخرین لقمه‌های مردم را ربود و گفت تقصیر قاچاقچیان و جنگ…